Kınıklı'da Hüseyin Yılmaz Caddesi ve üniversitede Hüseyin Yılmaz Bilim Merkezi var.

Asıl soru Acıpayam'ın Yumrutaş köyünde çobanlıktan Nasa’ya uzanan öyküsünü Fizikle ilgilenenler dışında kaçımız biliyor? Annesini erken yaşta kaybeden Yılmaz çobanlık yapmaktadır; köye pikniğe gelen öğretmenler tarafından keşfedilen Yılmaz, hayırsever bir Denizlili sayesinde Denizli Lisesine kayıt olur. Kısa sürede kendini gösteren Yılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ve daha sonra da Nasaya davet edilir. Einstein'le aynı konular üzerinde tartışmalara girer ve bir kısmında da haklı çıkar. Gençlerin çoğu kullandıkları telefondaki çok özel donanımların bazılarının ve Siri'nin mucidi olduğunu bilmez. Oysa Bilim adamlarımızı tanımak ilerde atacağımız adımlarda rehber olabilir. Ayrıca Hüseyin Yılmaz tüm Denizlililerin gururudur.
Daha detaylı bilgilere Üniversiteden ve Geogle amcadan ulaşabilirsiniz.

Yakın zamanda yine doktorlarımıza saldırı haberlerini okuduk. Arkadaşlar hekimlik her mesleğin olduğu gibi kutsal bir meslektir. İnsan yaşamıyla direkt ilgili olduğundan daha da kutsaldır. Hekim olmak hem kolay değildir hem de herkesin yapabileceği bir meslek değildir. Özveri, empati, sempati, sabır, çalışma ister. Nöbetler başlı başına bir strestir. İnsan sevgisi olmayanın doktorluk yapması zordur. Anne babanın çok büyük özverileri ile okuyup, ihtisasa hazırlanıp uzman olmaya çalışan doktorlarımızın tek bir amacı vardır. Zarar vermeden hastasına en uygun tedaviyi uygulamak. Hiçbir nedenle doktorlara ve olmazsa olmaz sağlık çalışanlarımıza saldırı şiddet kabul edilemez. Güler yüzüyle hastasını karşılayan, her türlü soruyu yanıtlamaya çalışıp hastasına yararlı olmak için çaba gösteren doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza saldırmak hangi akla ya da mantığa uymaktadır.

Elbette iğneyi sizlere batırırken çuvaldızı da kendimize batırmalıyız. Bir güler yüzle hastaları çok rahatlatırız. Bu kutsal mesleği yapan meslektaşlarımın da, kendilerine gelen hastaların oraya gezmeye gelmediklerini, psikolojilerinin bozuk olduğunu, kaygıları ve korkuları olduğunu unutmamaları gerekir. En büyük sıkıntılar Acil servislerde çıkmaktadır. Elbette çok yoğun çalışıyoruz, elbette başka sorunlarımız da
var. Ancak, hastalara ya da refakatçılarına bağırmanın ortamı germekten başka bir şeye yaramayacağını görmemiz ve Deontolojiyi aklımızdan çıkartmamamız önemlidir. Hem hastaların hem bizlerin sakin olduğu hallerde tedavi daha başarılı olmaktadır.

Sağlık ve sevgiyle kalın.Bol su için.

e-posta:[email protected]