Öncelikle sünnet her müslüman çocuk için olduğu kadar, son yıllarda din ayrımı olmadan tüm çocuklara önerilmektedir.

Önerilen sünnet yaşı: Yenidoğan-iki yaş aralığı ile altı yaş sonrası. İki-altı  yaş aralığında ileri yaşlarda cinsel sorunlara yol açabileceği için sünnet önerilmemektedir. Sünnet basit bir operasyon değildir. Hem psikolojik hem de estetik önemi vardır. Mutlaka ehil eller tarafından yapılmalıdır. Çocuklar doğduğunda sünnet derisinin çok sıkı olması Fimozistir ve bebeğin idrarını yapmasını zorlaştırır. Mutlaka Üroloji uzmanı görmelidir.

Yenidoğan bebeklerde önemli bir sorunda İnmemiş Testis tir. Testislerden biri ya da her ikisi torbada olması gerekirken kasıklarda kalmıştır. Bazı durumlarda ise torbada gibi durur ancak geri kaçabilir. Bir yaşından önce mutlaka testisler torbaya indirilmelidir. Aksi takdirde ilerde erkek kısırlığına yol açabilir.

Yine erkek çocuklarda görülen Peygamber Sünneti diye bilinen Hypospadias; çocuklar sünnet ettirilmeden, mutlaka ameliyat edilmesi gereken bir durumdur. Ameliyatta sünnet derisi kullanılır. Aksi takdirde çocuklar ayaklarına işer, ileri yaşlarda kısırlık sorunu yaşayabilirler.

Önemli bir sıkıntı ise Vesiko-üreteral reflü (idrarın böbreğe geri kaçması). Kız çocuklarda daha fazla görülür. Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, daha sonra böbreklerde şişmeye neden olur. O nedenle bebeklerinde sürekli kontrolü gerekir.

Böbrek çıkışında üreteropelvik darlık olabilir. Aynı şekilde Üreter kanalının idrarı mesaneye boşaltan kısmında vezikoüreteral darlık olabilir. Her iki durumda mutlaka tedavi edilmelidir. Böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Çocuklarımızın yakınması olmasa bile yıllık kontrollerinin yapılması ilerde oluşabilecek sıkıntıların zamanında teşhis ve tedavisiyle ortadan kaldırılmasını mümkün kılar.
Çocuklarımızla birlikte sağlık ve sevgi dolu nice mutlu yıllara...

[email protected]