Sağlık Bakanı Sayın Koca’nın ekranlara çıkıp Türkiye’de ilk olgunun tespit edildiğini haber verdiği an daha dün gibi aklımda….

Ülkenin tüm sağlık kuruluşları ve tüm sağlık çalışanları küresel alarma geçti.  Bu amansız küresel salgın  mücadelesinde ilk gündem maddesi hep Maske Mesafe ve El Hijeni ve ardından MRNA aşılarını oldu…, Aşı hakkında neler duymadık ki; tu kakaları gördük, kafadan bacak, kuyruk sokumundan  kuyruk çıkacak iddilarına şahitlik etti… 

Türlü türlü şehir efsanleri aldı başını gitti… 

Sanılan akisne, gönüllü denekler üzerine yapılan çalışmalar;  MRNA aşılarının insan bedenine zerk edilebilir uygunlukta olduğu ispatladı….

Herşey yoluna girdi derken,  İngilteden gelen varyant haberi ile ortalık yeniden alevlendi….

Zurnanın zırrt dediği yerden konuyu devam ediyorum şimdi…

Bu yıl yaz ayında, İngiltere’de uluslalarsı bir dil okuluna kayıt oldum… 

Malumunuz Haziran Temmuz insan hareketliliği arttığı, öğreci değişimin pik yaptığı  aylardır…
Eee Ingilte’de hep nemli, hep rutubetli, hep yağmurlu olunca bu soğuk iklime alışkın  olmayan okulun bazı öğrencilerinde atipik semptomlu , sümüklü öküsürük baş gösterdi. Bu durum okulun geneline doğru yayılmaya başlayınca, okulun sekreteri Laura’ya “salgın varrrrr” ihbarı yapmak; Batının  Donkişotu  doğunun şamaoğlu ben Halk Sağlığı Uzmanına  düştü!….

Yurda döndükten hemen sonra “Eris varyantı”nın konuşulur olmasına bu yüzden çok şaşırmadım…..

Sağlık otörlerimiz konuya hemen el attılar, gerekli açıklamaları yaptılar elbette. Ancak  Türk Tabipler Birliği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Toraks Derneği , Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ortak basın açıklaması konuya açıklık getiren önemli dip notlar içeriyor…

Şöyle yazmışlar*:
“*21 Eylül 2023 tarihine kadar dünyada 770 milyon 778 bin 396 kesin olmak üzere, buna bağlı 6 milyon 958 bin 499 ölüm oldu,  
*Bugüne kadar yaklaşık 14 milyar doz COVID-19 aşısı uygulandı, 
*Ağır COVID-19’u ve buna bağlı ölümleri engellemede %90’un üstünde etkili oldu,  ve 20 milyondan fazla kişinin hayatını kurtardı,   
*Risk grubu içinde yer alan; yaşlılar (>50y), ağır komorbiditesi (diabetes mellitus ve kalp hastalıkları gibi) veya ciddi obezitesi olan genç erişkinler, >6 aylık çocuklar dahil tüm bağışıklığı baskılanmışlar (HIV’le yaşayan bireyler, solid organ veya kemik iliği alıcıları vb.),  gebeler, palyatif bakım altındaki hastalar, bu gruplara bakım verenler, sağlık çalışanları COVID-19 aşılaması için yüksek önceliklidir,

*Günümüzde aşılamanın esas amacı COVID-19’a bağlı hastane yatışlarını ve ölümleri azaltmaktır,
*COVID-19 salgını yeni varyantlarla sürüyor. Bu nedenle COVID-19’un yakından izlenmesinde şeffaf olunması ve özellikle aşı kararsızlığı ile mücadelenin toplumla el ele  verilmesi hayati önem taşımaktadır… 
AŞIDAN DEĞİL AŞISIZ KALMAKTAN KORKUN” 
desem mi demesem mi?
bilemedim?…….
*https://www.toraks.org.tr/site/news/11580