Bilenler hemen hatırlayacaklar şüphesiz…
80’li yılların başında ülkemde haftalık “Milliyet Çocuk” dergisi basılırdı…
Ben de her pazartesi günü gider alır eve varınca heyecanla okumaya koyulurdum….
Eğer sabahçı öğrenci isem bakkal amcaya bana bi tane mutlaka ama mutlaka ayırması için tembih ederdim. 
Sanırım dergi sayılarının  birinde Stonhence’ye yer verildi…

İşte orda rastladım ona….

İngiltere’nin yeşil bakir alan ortasında dikili duran devasa büyüklükteki taşların gizemini anlatan yazıyı ilgi ile okuduğumu, kim yada kimler tarafından yerleştirldiğinin bilinmediği tarih öncesi döneme ait ağırlıkları tonlara varan yarı düzgün kütlelerin insanlık üzerinde yarattığı etkiyi, üzerinde güneş batmayan imparatorluğunun bağrında uyuyan tarih hazinesinin varlığından haberdar olmaktan duyduğum mutluluğu ve derginin kalan sayfalarına göz attıktan sonra, artan merakıma koşut bana göz kırpan Stonhenge’yi hiç unutmuyorum ….

Gel diyordu bana Gel!!!….

Henüz 13 yaşında bir kız çocuğuydum, parmağımı saman kağıdı baskılı dergi sayfasında gezindirdim ve bekle gelicem dedim…

Malum, bizlerin yabancı dille olan imtihanı hiç bitmez. Yeni dünya düzenini anlamak, pozitif anlamda fikren gelişmek ve 21 yüzyılın vizyonunu yakalamak için en az bir yabancı dille sahip olmak bilhassa İngilizce’ye hakkimiyet şart görünüyor…
Akademik yaşam ve bilimsel olmanın en temel koşulu İngilizce’ye olan yakınlığınız olunca, kendime yapacağım en iyi yatırım aracı olarak İngiltere’de dil okuluna yazılmak olduğuna karar verdim ve hemen işe koyuldum…
EF Okullarına kayıt yaptırdım, Haziran sonunda 50 yıllık deneyime sahip okullarının birindeydim…
Yoğun yabancı dil eğitimi yansıra sosyal etkinliklere önem veren ekibinin panayo astığı StoneHenge gezi ilanını görünce ise çılgına döndüm…
Yaşları benden hayli küçük -çoğu teenage—EF öğrencileriyle birlikte Cambridge’ den otobüsle yola çıktık…Stonhenge’nin bulunduğu yerleşim alanına vardık…Rink halindeki bizi bekleyen araca binerken, bu rüzgarlı bayırda bizden ayrı onlarca kişinin daha, önlerinde uzanan uzun yolun yoruculuğuna aldırmaksızın  sırt çantaları ve evcil hayvanları ile birlikte yaya olarak yol aldıklarını görüp şaşırdım….
Anıta yaklaştıkça rüzgarın gücü arttı,  kalbimin sesi birden hızlandı.

İşte ordaydı, upuzun uzanıyor,  kendini ilgi dolu bakışlara ve konuklara teşhir ediyordu…                                                                  

Stonehenge!!!….  Sadece Geldim diyebildim….                                                                                                                                             40 yıl sonra bir hayal gerçek olur mu sizce? Olur!!!….
Ve dahası artık orta seviye mezunum...

(Not: EF Dil eğitim sırasında bana her an destek olan EF Denizli ekibine ve Mahoney ailesine (Tina, İsabella, Marc) sonsuz teşekkürlerimi sunarım)

STONEHENGE: Chasing a Dream …

who know will surely remember…

At the beginning of the 80's, the weekly "Milliyet Çocuk" magazine was published in my country... Every Monday, I would go and buy it and start reading with excitement when I got home.

If I was attending the school in the mornings, I would ask our grocer to always reserve one for me. I think, in one of the magazine issues Stonehenge was featured. ..

That's where I met it….

I never forget that I read with interest the article describing the mystery of the gigantic stones standing in the middle of the green wilderness of England, the effect of semi-smooth masses weighing up to tons from the prehistoric period on humanity, not known by whom they were placed, and the happiness I felt at being aware of the existence of the historical treasure sleeping in the bosom of the empire where the sun never sets, and the Stonehenge, which, after browsing the remaining pages of the magazine, winked at me in parallel with my growing curiosity….

Come, it was saying to me, Come!!!….

I was just a 13-year-old girl, I ran my finger on the magazine page printed on straw paper and said, "Wait, I'll come"… You know, our test with a foreign language never ends. It seems essential to have at least one foreign language, especially English, in order to understand the new world order, to develop intellectually in a positive sense and to catch the vision of the 21st century. When the most basic condition for academic life and being scientific was proximity to English, I decided that the best investment I would make for myself would be to enroll in a language school in England, and I immediately set to work...

I enrolled at EF Schools, and at the end of June I was in one of their schools with 50 years of experience…

I went crazy when I saw the StoneHenge trip ad,which was hung on the board by the team that gives importance to social activities as well as intensive foreign language education…

 We set off by bus from Cambridge with EF students, mostly teenagers, who are much younger than me. We arrived at the residential area where Stonehenge is located. While getting on the shuttle bus waiting for us, I was surprised to see that dozens of other people apart from us were walking with their backpacks and pets on this windy slope, regardless of the fatigation of the long road ahead….. As I got closer to the monument, the wind got stronger, my heartbeat quickened. There it was, extending to the sky, revealing itself to the interested glances and guests…

Stonehenge!!!…. I could only say I came….….

Do you think a dream can come true after 40 years? Yes, it can!!!….

And what's more, I'm now a mid-level graduate...

 (I would like to thank the EF Denizli team and the Mahoney family (Tina, Isabella, Marc) who always supported me during the EF Language training.)