Koruyucu hekimlik sağlığı henüz sağlıklı iken korunmayı esas alır…

Ama genelde bu yapılmaz, hastalık başa geldiğinde kapı kapı dolaşılır, tedavi şansı bulunursa kendimizi şanslı sayar yok olmadığında ise bedbah hissederiz…

Ama aslolan öyle değil…

Nice kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan anadolu ve yakın coğrafyası abu hayat özlemini cihanın amentüsü saymış tarihler boyunca….

Kabul de görmüş….

Ama eleştirim var….

Ölümsüzlük mü, yoksa sağlıklı yaşamak mı dersiniz ikinci derim…

Çok ciddiyim….

Azrail kapımı çaldığında; hayırdır  erkencisin  demek yerine, Allahın emanet ettiği cana sahip çıktım, alacaksan al canımı, demek isterim….

Tanısız hastalık girdabında dolanıp duruyor olsam da….

Duyanlara duymayanlara; tanısız hastalıklar günü her yıl nisan ayının son Cuma’sıdır. 7000 tanısız hastalıktan birine sahip milyonlar çok yazıktır ki; tanısı 5 ile 10 yıl süren nadir hastalıkların yarattığı olumsuz sağlık etkileri yüzünden kaybedilirler

Vahim olanı, akraba evlilikleri içinde bu hastalıklar daha sık görülmesi,

Daha vahimi, akraba evliliğinin ülkemin kanayan yarası olmaya devam etmesidir….

2023 teması “Karşılaşılan her zorluk, cesurca atılan adımlara sebep olur”  cümlesi herşeyin özeti niteliğinde bana kalırsa.…

Eğer istersek ve yeterince cesur isek; tanısız hastalıklarla ilgili ağ ve merkezlerinin yaygınlaşmasına, bilginin paylaşılmasına, konuya ilişkin sağlık kuruluşları ile temasın arttırılmasına, ülkede akraba evliliğini azaltılmasına, ulusal veri bankasının geliştirilmesine, tanılamada başarıyı yakalayan biyo-bankaların oluşturulmasına  ve  gerekli mevzuatların çıkarılmasına öncelik ederiz....  

Başarı, toplumsal bilincin artmasının ardından adım adım gelecektir…….

(Kaynak: https://hasuder.org/Duyurular/Detay/bilgi-notlari/28-nisan-tanisiz-hastaliklar-gunu-bilgi-notu/22f21506-21ea-6268-0896-3a0ad9963f0a)