Bu hafta aşı çekincesini en aza indirecek son raporlar gündemi tuttu.

Celal Bayar ve Dokuz Eylül Üniversitesi ara sonuçları açıklandı. Hazırsanız başlayalım hemen… 

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünün sürdürmekte olduğu sağlık çalışanları aşı ve antikor yanıtına ilişkin  proje sonuçları raporu yayınlandı. Rapora göre;  üçüncü dozu CoronaVac olan sağlık çalışanlarında bağışık yanıtın 7.5 kat,  BioNTech yaptıranlarda  106 kat artmış,  20 sağlık çalışanı ikinci dozu beklerken,  bir sağlık çalışanı üçüncü doz sonrasında, 4 sağlık çalışanı üçüncü dozu olmayan önce Covıd-19’ ile efekte olmuş ve hafif atlatmıştır… 

Sağlık çalışanlarına geçmiş olsun der,  projeye katkı sunanları tebrik ederim…  

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji öğretim elemanları tarafından yürütülen “COVID-19 Aşı İzlem Çalışması Ara Sonuçları”  paylaşıldı. Rapora göre; İki doz Sinovac ve iki doz Biontech uygulanan sağlık çalışanlarının tamamında son aşıdan 28-80 gün sonra antikor düzeyleri pozitifleşmiş,  iki doz Sinovac uygulananlara üçüncü doz aşı şart olmuş. Üç doz Sinovac uygulananlarda son aşıdan 3-4 ayda sonra bağışık yanıt hızla düşmüş, üçüncü doz Sinovac olan bireylerde mutlaka dördüncü hatırlatma dozuna gereksinim duyulmuş. Bunlara dördüncü dozda güçlü bağışık yanıt bırakan Biontech aşısı önerilmektedir.                                     

Araştırmada emeği geçenleri tebrik ederim…

13 Aralıkta,  Türk Toraks Derneği (TTD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) COVID-19 pandemisi hakkında ortak basın açıklaması yaptılar. Bu ortak bildiride: aşılama hizmetlerinin salgının kontrol altına alınmasında yaşamsal bir öneme sahip olduğu, Türkiye’nin kendi aşısını üretmesinin: hem Covıd-19 pandemisi, hem de gelecekte olası pandemiler ve biyolojik tehditlere karşı hızlı yanıt verebilmesi açısından hayati önem taşıdığı gerçeğinin altı çizildi. Aynı açıklamada; kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'ndeki aşı üretim çalışmalarının tekrar hayata geçirilmesinin yaşamsal önemi vurgulandı. Pandemi mücadelesinde yekpare çalışan konunun tarafı üç uzmanlık derneği;  yerli aşıların güvenli ve etkili olduğunu büyük bir gururla topluma duyurmak istediklerini, ancak yerli aşı çalışmalarının aşı uygulamaları ve mevcut verilerde şeffaflığın sağlanması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunduklarını yinelediler.

Gerçekler ortaya çıkmayı pek sever. Bize düşen;  olanı yazmak,  toplumu uyarmak, yurttaşta farkındalık yaratmak…

Tam sırası; Giresun Şebinkarahisar’da  bir madenci firmaya ait kurşun-çinko-bakır maden ocaklarındaki siyanür atıklarının ve başka maden ocaklarından toplanan atıkların depolandığı alanda patlama yaşandığını,  cevher zenginleştirmede kullanılan kimyasallarla kirlenmiş çamurun tesise yakın dereye karıştığını,  komşu Yedikardeş köyüne ait bahçelerin kullanılamaz halde olduğunu,  bu kirlenmenin Kelkit Çayı üzerinde bulunan Kılıçkaya Barajı’na  ulaştığını, bilmek ister misiniz?

Yoksa bilmemek daha mı iyi gelir?……

(https://hasuder.org.tr/ulkemiz-her-gun-yeni-bir-cevre-felaketi-ile-karsi-karsiya-birakiliyor/https://hasuder.org.tr/turk-toraks-dernegi-ttd-turk-klinik-mikrobiyoloji-ve-infeksiyon-hastaliklari-dernegi-klimik-ve-halk-sagligi-uzmanlari-dernegi-hasuder-ortak-basin-aciklamasi/ https://www.mcbu.edu.tr/Haber/Manisa-Celal-Bayar-Universitesi-COVID-19-Asi-Izlem-Calismasi-Ara-Sonuclari-Yayimlandi_15_57_31 file:///C:/Users/dell/Desktop/CovidA%C5%9F%C4%B1AntikorD%C3%BCzeyiDE%C3%9C%2015Eyl%C3%BCl2021[deu][17029].pdf)