04.12.2020, 14:43

COVID-19'DA ENGELLİ OLMAK, HASUDER KONUYA DİKKAT ÇEKİYOR

Malum virüs hala aramızda ve yeni canlar almaya devam ediyor…
Gün geçmiyor ki, içimizden  birinin, eş dost akrabası enfekte olmasın…
“Karantinayız” haberi ile uyanmayalım…
Başımı kaldırıp şöyle gökyüze bakıyorum, selaların dinmeyen sesi ile karşılıyor her gün beni, 
selam vermeden geçiyorum…
İrkiliyorum…
Ya sıra bana geldi ise diyorum, aklımdan çarçabuk siliyorum,
Yaşamak güzel, nereye daha diyorum,
Maske, Mesafe, Hijen kuralını unutmadan yoluma devam ediyorum….
Ben böyleysem, engelli vatandaşın hali nicedir diyorum, yanıt hemen geliyor,
HASUDER “3 Aralık Dünya Engellik Gününü” unutmuyor, 
Bir basın bildirisi ile görüşlerini bizimle paylaşıyor….
Pandemi gibi kriz dönemlerinde, engeli vatandaşa sunulacak öneme dikkat çekiyor…
Herkese kadar engelli adayı olduğunu bile biri olarak büyük bir dikkatle okuyor ve sözü onlara bırakıyorum ….

……..Pandemi Gibi Kriz Durumlarında Engelli Bireyler İhmal Edilmemelidir.

Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden oluşmaktadır, bu da yaklaşık 1 milyar engelli insan anlamına gelmektedir. Bireyin engelli olması sağlıklı bir yaşam sürdürmesine engel değildir. Dünyada engelli bireyler sağlık eşitsizlikleri yaşayan bir nüfus olarak kabul edilmektedir. Engelli bireylerin, koruyucu sağlık hizmetlerinden daha az yararlanabildiği, sağlık bakım ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamadığı ve sağlık hizmeti almada çeşitli engellerle karşılaştıkları pek çok çalışmada, raporda gösterilmiştir.  Dünya Sağlık Örgüt, 30 Ocak 2020’de, COVID-19 hastalığının etkilerini bir pandemi olarak kabul etmiştir. Pandemi gibi kriz durumlarında dezavantajlı ve ihmal edilmiş gruplar daha çok etkilenir. Bu gruplardan birini de engelliler oluşturmaktadır. Normal şartlarda bile sağlık hizmetlerine, eğitime, istihdama katılma durumları oldukça düşük durumda olan bu gruplar, herhangi bir kriz varlığında bu durumdan daha fazla oranda etkilenebilmektedirler. Engelli bireylerin COVID 19 salgını sürecinde de sağlık hizmetlerine, suya, temizlik hizmetlerine ve ihtiyaç duydukları kamu sağlığı bilgilerine her zaman ulaşabilmelerini sağlamak için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bakım desteği ihtiyaçları nedeniyle sosyal mesafe kuralını uygulamada, genel hijyen önlemlerine uymada zorluk çekebilirler. Karantina önlemleri, temel ihtiyaç maddeleri ve ilaçlara erişimi sınırlayabilir. Bu gibi durumlar nedeniyle COVID-19’a yakalanma riskleri artabilir.  Salgınla birlikte engellilerin çalışma yaşamında, işe erişim noktasındaki zorlukları daha da artarak devam etmektedir. İstihdam edilmemiş birçok engelli birey yoksulluk sınırı altında yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Ailesinde bakıma muhtaç engelli birey olan çalışanlar salgın sürecinde büyük güçlükler yaşamıştır.  Medya ve sosyal medyada COVID 19 ile ilgili yapılan haberler, açıklamalar ve korunmaya yönelik bilgilendirmelerin işaret diliyle beraber sunulması atlanabilmektedir. Salgın dönemiyle ilgili güncel halk sağlığı bilgilerinin erişilebilir olması sağlanması, her engel grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmesi önemlidir. Hayati önem taşıyan fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri gibi destek hizmetlerine erişimin salgın döneminde pek çok ülkede sınırlandığı bildirilmektedir. Yine Özel Rehabilitasyon Merkezleri kapalı olduğundan engelli eğitimlerinde aksamalar yaşanmıştır. Engelli bireylerin salgın sırasında sağlık ve hayat kurtarma prosedürlerine erişimde daha fazla ayrımcılığa uğrama riski vardır. Ekonomik sorunlar nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimleri engellenebilmektedir. Söz konusu hizmetlere erişimle ilgili eşitsizlikleri önlemek için sağlık çalışanlarının, bu grubun hakları, ihtiyaçları ve önceliklendirilmeleri konusunda farkındalıkları artırılmalıdır. Engelli bireylerin güvenli, sağlıklı ve bağımsız bir hayat sürmeleri için temel ve destek hizmetlerine erişmesi şarttır. Engellilere sunulan hizmetler (rehabilitasyon, özel eğitim vb.) salgın döneminde gereken önlemlerin alınması koşuluyla devam etmelidir.  

Sevgili okurlarım, bazıları var ki sevgiyi daha çok hak ediyorlar….

Kaynaklar:1.BM Engellilik Ve Covıd-19 (06.05.2020) https://kasder.org.tr/bm-covid-19-ve-engelli-bireyler-raporu/2. 3.https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_3.Armitage, R. and L.B. Nellums, The COVID-19 response must be disability inclusive. The Lancet Public Health, 2020. 5(5): p. e25 4. ILO. (2020a). DISABILITY INCLUSIVE SOCIAL PROTECTION RESPONSE TO COVID-19 CRISIS. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—ifp_skills/documents/publication/wcms_742140.pdf https://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=368#to

https://hasuder.org.tr/3-aralik-dunya-engelliler-gunu/

Yorumlar (0)