05.12.2021, 12:55

BEŞ DİP NOT,  BEŞ SON DURUM…

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü son durum: Ülkemizde tutuklu çocukların sayısının tüm zamanlardan fazla olduğunu, hapishanelerde 566’sı COVID-19 izniyle hapishane dışında tutulmak üzere 1.347’i tutuklu olduğunu, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uyarınca;  bir çocuğun tutuklanmasının başvurulacak en son yöntem olması gerektiğini,  bu işlemin en kısa süreyle yapılmasının devletlerin yükümlülüğü olduğunu, 
B i l i y o r m u s u n u z?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Her Türlü Şiddete Hayır! son durum:  25 Kasım’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararı (1999) ile;  toplumda farkındalık yaratmak ve kamuoyunu bilinçlendirmek için ilan edildiğini, Dünya Sağlık Örgütü’nün kadına yönelik şiddeti önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gördüğünü,  toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde gelişen şiddetin hedefinin; kadınlar ve kız çocukları olduğunu, dünyada her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldığını dahası bu şiddetin çoğunun en yakınlarında geldiğini, şiddete sessiz kalmanın asıl ŞİDDET olduğunu, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğimizden bu yana;  310 şiddet mağduru kadının öldürüldüğünü,
B i l i y o r m u s u n u z?

25 Kasım Dünya AIDS Günü “Eşitsizlikleri AIDS’i sonlandır’’! son durum:  Halen dünyada yaklaşık 38 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğunu, HIV enfeksiyonu tedavisinde önemli başarılar elde edilmesinin ardından  yıllık yeni vaka sayılarının 1,5 milyona kadar gerilediğini,  küresel ölçekte yeni olgu sayıları giderek azalırken  ülkemiz  ve çevre ülkelerde sürekli artış gösterdiğini, HIV pozitif sığınmacı, mahpus  vs..özel gruplarda  sorunların hala devam ettiğini,  toplum içinde  damgalanma korkusu ile sağlık kuruluşlarına başvurmama oranın yüksek olduğunu, oysa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1. Maddesine göre: “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.” İlkesinin toplumlara çözümün anahtarı olacağını,
B i l i y o r m u s u n u z?

3 Aralık Dünya Engeliler Günü son durum: Birleşmiş Milletler(BM)  ve bağlı üye ülkelerce 3 Aralık gününün Uluslararası Engelliler Günü olarak kutladığını, dünyada genelinde bir milyar (%15) engellinin olduğunu, bunun; %2.6’sı ortopedik, görme, işitme, dil,  konuşma ve zihinsel, %9,7’sinin kronik hastalık olmak üzere %12,3’sinin ülkemizde yaşadığını, BM’nin engelli katılımını desteklemek için kolları sıvadığını:  onların her şartta görüşlerinin alınacağına, engelli işgücündeki engellerin en aza indireceğine dair sözü olduğunu,
B i l i y o r m u s u n uz?

Doç Dr. Fatih Kara imzalı Sağlık Bakanlığı  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Risk Faktörü Kohort Araştırmasının Türkiye’nin sağlıktaki en yeni, en güncel, en kapsamlı son durum raporu olduğunu, 
B i l i y o  r m u s u n u z?

Bilmiyor musunuz!
Eeee ne duruyorsun!…

(Not: HASUDER Ortak Açıklama_ÇOCUKLARIN TUTUKLU YARGILANMALARINA SON VERİLSİN[20 kasım].pdf, file:///C:/Users/dell/Desktop/HASUDER%20Dunya-AIDS-Gunu-2021.pdf, HASUDER Bulaşıcı Olmayan_NCD.kohort._27.10.2021.pdf, file:///C:/Users/dell/Desktop/HASUDER%2025-Kasim-Kadina-Yonelik-Siddete-Karsi-Uluslararasi-Mucadele-Gunu-Basin-Aciklamasi.pdf, https://hasuder.org.tr/3-aralik-dunya-engelliler-gunu-2/)

Yorumlar (0)