Herkese merhabalar. Afet durumlarında bu sürecin çeşitli meslek grupları ile doğru yönetilmesi ve koordine edilmesi gerekir.

Afet durumlarında, afetzedelerin hayatlarını sağlıklı şekilde devam ettirebilmesi için muhakkak beslenme ihtiyaçları vardır. Afet durumlarında bu sürecin çeşitli meslek grupları ile doğru yönetilmesi ve koordine edilmesi gerekir. Afetzedelere yönelik beslenme çalışmalarına başlarken muhakkak risk grupları değerlendirilmelidir.

Risk grupları; bebekler, 1-5 yaş arası çocuklar, okul çağı çocukları, gebe-emzikli kadınlar, yaşlılar, tedavi gören hastalar ve engelli-bakıma muhtaç bireylerdir.

Kısa dönem beslenme organizasyonu, yeniden yapılanma ve rehabilitasyondan önce bir organizasyondur. Toplam birkaç hafta veya daha kısa süren bir süreyi kapsar. Bu süre zarfında kesinlikle sağlıklı suyun var olması ve sağlıklı suya ulaşmanın rahat şekilde olması gerekmektedir. Sağlıklı su temin edilmediği durumlarda afetzedeler, buldukları her türlü suyu içer ve kullanırlar. Bunun sonucunda ise ani ve yaygın salgınlar ortaya çıkabilir. Afetin boyutunu ve şiddetini işte bu durum daha da fazla arttırabilir.

ÖNEMLİ NOKTALAR:

Yaş ve cinsiyet: Günlük enerji gereksinimi yaş ve cinsiyete göre değişebilmektedir.

Fizyolojik durum: Hasta, gebe ya da emziklilerin beslenme durumları diğer bireylere göre farklılık göstermektedir.

İklim: Sıcak iklimlerde, gıdalarda bozulma daha hızlı olur. Soğuk iklimlerde gönderilen gıda yardımlarında yüksek enerjili gıdalar tercih edilir.

Kültürel özellikler: Toplumun beslenme alışkanlıkları göz önüne alınmadan gönderilen ve dağıtılan yiyecekler israfa neden olur.

Gıda güvenliği: Çabuk bozulmayan ve tüketime hazır yiyeceklerden oluşan gıda yardımları kabul edilmelidir. Et, balık, pastörize süt gibi gıdalar tercih edilmemelidir.

Ulaşım ve dağıtım: Yardım organizasyonuna gerekli özen gösterilmeli ve ihtiyaca yönelik yardımlar yapılmalıdır.

Diğer araç ve gereçlerin sağlanması: Gönderilen gıda yardımları yanında bazı araç gereçler de gönderilmelidir. Bunlar; pişirme kabı, yakıt, kibrit, bardak, çatal, kaşık ve benzeridir.

Afetzedeler beslenmesinde nelere dikkat etmelidir?

Üzerinde etiketi olmayan, çatlak ya da kapağı bombeleşmiş konserveleri,

Açıkta kalan veya bekleyen yiyecekleri,

Son kullanma tarihi geçmiş besinleri,

Hastalık yapacak şüpheli besinleri, özellikle küflü, görüntüsü ve kokusu değişik besinleri,

Doğada kendiliğinden yetişen mantarları,

Kimyasal temizleyiciler ile temizlenmiş veya herhangi bir yolla kimyasal maddeye temas etmiş besinleri,

Açık bırakılmış veya 1 gün önce açılmış süt paketlerindeki süt ve ürünlerini,

Yıkanmamış meyve ve sebzeleri, asla tüketmeyin.

afet-beslenme