Değişen Dünyanın Öncelikleri: İklim Krizi, Afetler, Göçler, Eşitsizlikler ve Toplumsal Dirençlilik” başlığı altındaki 23. Ulusal 5. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi 13 -18 Aralıkta yapıldı. Çevrimiçi kongrede kimler yoktu kimler? Değişen dünyanın değişmez önceliğinin Halk Sağlığı olduğu önemle vurgulanırken, hepsi birbirinden özel, konusunda uzman isimlerden neler dinledik neler?  
Kendi adıma söyleyeyim; tek kelime ile harikaydı. Sordum, duydum, öğrendim…. 
İklim krizi, afet, savaş, göçler, artan eşitsizlik, kronik hastalıklar, yeni veya yeniden ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar, küresel yoksulluk, eşitsizlik, çevre sorunları, gelecek beş yılın önceliğini oluşturan:  bozulan sağlık sistemleri ve toplumsal dirençlilik inşası tekrar tekrar dile getirildi. 1094 kişi katılımı, dört paralel salonda yapılan 51 bilimsel 47 sözlü bildirim oturumu ve 21’i yurtdışı olmak üzere 131 bilim insanın buluşmasına şahitlik eden kongre;  421 araştırma bildirisi, her biri tam gün olmak üzere 43 eğitimci eşliğinde gerçekleşen 7 kurs programını ile dolu dolu idi…
Kamuoyuna ile paylaşılan sonuç bildirisini kısa takdim edeceğim, ama önce eksik kalan maddeyi eklemek istiyorum…
Madde 19:  Türkiye'de iklim ve sağlık ilişkisini ele alan ulusal araştırma ve projelerin temel çıktısı; hemen şimdi Halk Sağlığı Erken Uyarı sistemlerinin kurulması;  iklime duyarlı hastalıklar listesi hazırlanması, sağlığın iklim belirleyicilerine dayanan izleme sistemi kurulması, sağlık sektöründe meteorolojik bilgilerin entegrasyonu ve sektörler arası dil birliğinin sağlanması konularına duyulan ihtiyaçtır.( Prof Dr. E. Didem Evci Kiraz ve tüm grup)
Madde 1. İklim değişikliği insanlığın önündeki en önemli ve acil sorunlardan birisidir. Mücadele politikaları hayata geçirilmelidir.
Madde 2. İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan ve çıkacak olan sağlıklı su ve gıdaya erişimin azalması, yerel ısı artışlarına bağlı kitlesel göçler, bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerde artış ve yeni-yeniden ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar doğrudan halk sağlığını ilgilendirir.
Madde 3. İklim değişikliği gıda güvencesini tehdit etmektedir. 
Madde 4. Afetlerin tüm dünyada ve ülkemizdeki sayısı ve neden oldukları yıkım artmaktadır.
Madde 5. Göçler son yılarda tüm dünya ve özellikle ülkemiz için önemli bir olgudur.
Madde 6. Afetler genellikle toplumların en kırılgan bireylerini;  engellileri, yaşlıları, kadınları, çocukları, yoksulları etkilemektedir.
Madde 7. İklim değişikliğinin ve afetlerin zararlarını en aza indirgemek için sağlık sistemlerinin ve toplumların dirençliliğinin arttırılması gerekmektedir. 
Madde 8. Ülkemiz afetlerin sık görüldüğü bir coğrafyada bulunmasına rağmen yeterince hazırlıklı değildir.
Madde 9. Halk sağlığı uzmanları afet öncesi ve afet sonrası sağlık hizmetlerinin yönetiminde, toplumsal düzeyde bir risk algılaması yaratılmasında sorumluluk üstlenmelidir.
Madde 10. Afetlerde veri toplama kritik bir ekip işidir.
Madde 11. Yoksulluk ve eşitsizlik halk sağlığı biliminin iki ana başlığıdır. 
Madde 12. Veri paylaşımı, şeffaflık,  kanıta dayalı kararlar, özgür araştırma ortamı olmak üzere:  ülke pandemi yönetiminde sorun yaşanmaktadır.
Madde 13. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde: Temel Sağlık Hizmetleri ilkeleri, afetlere karşı dayanıklılık gereksinimi ve epidemiyolojik değişimi gözeten modele ihtiyaç vardır.
Madde 14. Sağlıkta Hak Temelli Hizmet Sunumu Garanti Altına Alınmalıdır.
Madde 15. Serviks kanseri başta olmak üzere ülkemizde sık görülen kanserlere yönelik birincil ve ikincil koruma önlemleri gündemde olmalıdır.
Madde 16. Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde sağlığın sosyal belirleyicilerinin rolü ve önemi ihmal edilmemelidir. 
Madde 17. Tütün endüstrisinin insan sağlığı dışında hayvan ve ekosistem bütünlüğüne verdiği zararların önlenmesi için özellikle çocuk ve gençleri olmak üzere hedef gruplarının korunmasına yönelik “acil” eylem planlanması ve uygulanması gerekmektedir.
Madde 18. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin yönetiminde Halk Sağlığı uzmanlarının istihdamına önem verilmelidir.
Veeee halk sağlığı profesyonelleri, dün olduğu gibi bugün de yukarıda sayılan tüm konularda özveriyle çalışmaya devam edecektir.
(not:file:///C:/Users/Pau/Desktop/5.-Uluslararasi-23.-Ulusal-Halk-Sagligi-Kongresi-13-18-Aralik-2021-Sonuc-Bildirgesi.pdf)