Deprem bölgesinde gösterdikleri olağanüstü caba ve gayretleri nedeniyle Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Türkiye Acil Tıp Derneği’ne 14 mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında “Dr. Türkan Saylan” özel ödülü verildi.

İçim içime sığmıyor…

Sizinle heyecan dolu bir haberi paylaşmak istiyorum…

İstanbul Tabip Odası’nın bu yıl ki ödülleri sahiplerini buldu…

Deprem bölgesinde gösterdikleri olağanüstü çaba ve gayretleri nedeniyle Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Türkiye Acil Tıp  Derneği’ne 14 mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında “Dr. Türkan Saylan” özel ödülü verildi.

Bilindiği gibi, Türkiye 6 Şubat’ta 7.7 şiddetinde depremle uyandı….

Onu, 7.6 şiddetinde başka bir deprem izledi. Merkez üssü Kahramaman Maraş Pazarcık ve Elbistan ilçesi olarak açıklanan depremden; Malatya, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adıyaman, Hatay ve Elazığ aynı anda etkilendi….

Yıkılan binalarda enkaz altında kalan nice vatandaşımız kurtarılmayı beklerken bölgeyi etkisi altına alan  başka felaketlerin varlığı kayıpları kahredici ölçüde artırdı….

Depremin yarattığı yıkıcı bilanço her geçen gün ağırlaşırken hayatı neredeyse durma noktasına getiren bu elim hadise halkın yürek yangını olmaya hala devam ediyor…

Afetzedelerin yaraları sarmak, acılarını dindirmeye koşan gönüllü yüzlerce sivil toplum kuruluşu arasında “Halk Sağlığı Uzmanları Derneği” ve “Türkiye Acil Tıp Derneği”nin Dr. Türkan Saylan” ödülüne layık görülmesi tıbbiyeler adına çok büyük bir onurdur…

HASUDER’in ödüle layık bulunan;  şahidi olduğum ve gerekse Yönetim Kurulu tarafından  bana ulaştırılan  depremdeki organize gönüllü faaliyetlerini bilin istedim…

Dernek Yönetim Kurulunun durum değerlendirme toplantısının ardından, Afet ve Acil Durumlar Çalışma Grubu ile ard arda toplantılar yapıldı.  Hemen “Afet ve Acil Durum” çalışma grubuna koordinasyon görevi verildi. Yönetim Kurulu, tüm çalışma gruplarının temsilcileri ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Başkanı katılımıyla toplantılar düzenledi. Sonrasında üyelere çağrı yapıldı, Sağlık Bakanlığına bildirilmek üzere gönüllü listesi hazırlandı. Bölgede görev yapan, Sağlık Bakanlığı tarafından geçici görevlendirilen, gönüllü olarak bölgeye giden Halk Sağlığı Uzmanları, gönüllü akademisyenler ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde olduğu Whatsapp grubu kuruldu. Bölgede hızlı bir envanter çalışması yapıldı. Tüm Halk Sağlığı Uzmanları, Halk Sağlığı akademisyenleri ve asistanlarına ulaşılarak hayati durumları öğrenildi. Basın açıklaması ile Deprem Bölgesinde Halk Sağlığı Önlemleri Hakkında kamuoyu bilgilendirildi. HASUDER web sayfasında DEPREM sayfası oluşturuldu.  İnfografikler, raporlar, bilgi notları, uluslararası kuruluşlardan çeviri metinleri, Webiner ve videolar burada yer aldı.  Birleşmiş Milletler (UNFPA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcileri ile toplantı yapıldı. Bölgede hizmet sunumu için işbirliği olanakları değerlendirildi. Toplam on bir tematik Webiner düzenlendi. Bunlardan birisi TTB Halk Sağlığı Kolu, birisi de Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği ile ortak hazırlandı. On bir farklı konuda “Gündem Deprem” videoları hazırlandı.  Ve hepsi youtube kanalına yüklendi.      

HASUDER’in Halk Sağlığı Okulu altında yapmayı planladığı online eğitim videoları pek yakında hazır olacak.  Hatay'a 4 kişilik HASUDER ekibi gönderildi, saha raporu hazırlandı ve basınla paylaşıldı.  Desteğe ihtiyaç duyan yerlere üyelerimiz arasından gönüllü halk sağlığı uzmanı gönderildi.  Hatay Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü yapılarak IPPF (International Planned Parenthood Federation) desteğiyle Hatay'da cinsel sağlık/üreme sağlığı projesi başlatıldı. Koç Holding'ten (OPET) seyyar tuvalet temin edildi. 10 adet seyyar tuvaletin Hatay'a ulaştırılması sağlandı. Barınma sorunu yaşayan meslektaşlarımıza  konteyner sağlanması için IOM (Uluslararası Göç Örgütü)  aracılığıyla girişimde bulunuldu.  IOM ile deprem bölgesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin organizasyonunun sağlanması için kaynak bulunması konusunda ve Afet Platformu üzerinden bölgede hazırlanan bir AB Projesi için görüşmeler yapıldı. Türkiye Psikiyatri Derneği ile sahada ortak çalışmalar yapılması için görüşmeler devam etmektedir. Emory Rollins'te görevli akademisyenler ile ve İngiltere'de Faculty of Public Health (FPH) ile ortak eğitim faaliyetleri için görüşmeler başlatıldı.

Allah bize böyle bir acı yaşatmasın derken,

Afetlere hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum…

50 bin 96 ölü, 107 bin 204 yaralı sayısı* ile ülkeyi perişan eden,

Maraş depreminden bize kalan hayat derslerinin unutulmamasını diliyorum…

“Halk Sağlığı Uzmanları Derneği” ve “Türkiye Acil Tıp Derneği”ni kutlarım…

İyikimsiniz!…

*https://www.bbc.com/turkce/articles/c51kdv8d15jo