İddiali bir başlık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz…

Ama okudukça ne kadar haklı olduğumu sizlerde farkedeceksiniz …

Öncesinde Çocukları Tütün Salgını Ve Zararlarından Koruma İnsiyatifi’ni (ÇTSKİ)” tanıtmak isterim…

Pamukkale Üniversitesinde gerçekleşen “Dünya’da ve Türkiye’de Tütün Kontrolü ve Dumansız Kampüs Uygulamaları konulu sempozyumun ardından dahil olduğum ÇTSKİ”  “Ülkemizin önde gelen halk sağlığı Sivil Toplum Kuruluşları, araştırmacılar, kurum temsilcileri ve yasa yapıcıları ile salgına dönüşen tütün kullanımı ile topyekün  mücadeleyi,  tütün endüstrisinin sinsi oyunlarına karşı çocuk ve gençleri koruma amacını güder. Tütün endüstrisi ve sigara bağımlılığına karşı ulusal savunuculuk, tütünle mücadelede bilimsel kanıta dayalı halk sağlığı politikaları yürütmek, tütün endüstrisi ve sigara bağımlılığına karşı sivil toplum refleksi ve kamuoyu oluşturmak, toplumsal bilinç adına kampanyalar düzenlemek onun işidir.    İletilerini özenle takip ettiğim                                                                ÇTSZKİ  ortak whattapp portaline, sayın  Müşerref Pervin Tuba Durgut’ tan basın açıklaması çağrısı düşünce haberi kaçırmadım…                                                                                                                                                                                                                                                                     

Çağrı şöyle; Tütün endüstrisinin IQOS gibi elektronik ve ısıtılmış tütün ürünleriyle, gençleri, karar vericileri ve bazı meslek gruplarını nasıl hedef aldığı hususunda *27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:30’da ya 11:30 da  saat teyid edilecek * TBMM Basın Salonunda bir basın toplantısı yapmayı planlıyoruz. 27 Haziranda müsait olan inisiyatif üyelerimizi Meclisteki basın toplantısına bekliyoruz.

Vallahi değil koşmak, kanat takıp uçmamak için kendimi zor tuttum…

Gidemedim veseelam ancak, bu hayati öneme hayiz basın açıklamasını köşeme taşımayı  üstüme farz edindim…

AK Parti İstanbul Milletvekili M.P. Tuba DURGUT tütün endüstrisi bağımlılık yapıcı ısıtılmış tütün ürünlerini yaygınlaştırmak için ülkemize de nüfuz etmeye çalışıyor dedi ve yaptığı basın açıklaması ile tütün endüstrisinin kirli yüzünü belgelerle gözler önüne serdi.                                                               Sayın Durgut; Küresel sigara firmalarından biri olan Philip Morris International (PMI),in sigara tüketim oranlarının düşmesi karşısında gençleri ısıtılmış tütün ürünlerine başlatma çabası içinde olduğunu, Japonya’dan sızan belgelein[1] zehirli tütün ürünü olan IQOS’un toplum genelinde kabul görmesini sağlamak amacıyla politika yapıcıları, sağlık uzmanlarını, işletmeleri ve tüketicileri etki altına almaya yönelik sinsi bir planlama içerisinde olduğunu gösterdiğini, sızan belgelerin tütün endüstrisinin bazı bilimsel çalışmalara gizlice mali destek verildiğini belgelediğini ifade etti. Japonya'da  ele geçen belgeleri kamuoyununun dikkatine sunarak, bazı araştırmalara gizlice finansman sağlandığı iddiasını yineledi. Bath Üniversitesi Tütün Kontrol Araştırma Grubu tarafından Nikotin ve Tütün Araştırmalarında bu belgelere ilişkin bir analiz yayımlandığını hatırlatan sayın Durgut, tütün endüstrisinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini yaygınlaştırmak için her türlü kirli oyuna başvurmakta olduğunu belirtti.

Elektornik sigara  (IQOS) nın çocukları ve gençleri hedef aldığını vurgulayan Sayın vekil2,3Philip Morris’in sigara içilmesinin yasak olduğu mekanlarda elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin kullanımına izin verilmesi, ürünlerin sağlığa daha az zararlı olması gibi mesnetsiz ve yanlış bilgilerin yayılması, ısıtılmış tütün ürünlerine düşük vergilendirme yapılması yönünde lobi faaliyetleri yürüttüğünü, hatta şirket politikacıları, tıp camiası, itfaiyeler ve ikram sektörünün hedefte olduğunun altını çizdi. PMI'nin başka ülkelerde de benzer şekilde nüfuzunu artırma çabalarına deyinerek, Birleşik Krallık'ta bakanlar ve belediye meclislerine, ABD'de ülke genelinde lobi çevrelerine ulaşmaya çalıştığı, Avusturya'da barlarda, kulüplerde ve gece kulüplerinde IQOS sattırmayı planladığı, Yunanistan'da turizm, otelcilik ve ikram sektörüne yöneldiği, Almanya'da diş hekimlerine IQOS kullanımını onaylattırmaya çalıştığı yönünde medyada çıkan haberlere yer verdi. Türkiye’de de tütün endüstrisi karar vericileri etkilemeye yönelik çok kirli ve tilkice oyunlara başvurmakta olduğu uyarısında bulundu.

 Ve  hedefi tam 12 den vurmayı başardı….

İstanbul Milletvekili “Müşerref Pervin Tuba Durgut…

Büyük mücadelenin yılmaz savaşcısı olarak,

Bravo size ….

Bravo….

1.      https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/results/#q=collection%3A%22Philip%20Morris%20International%20Collection%22&col=%5B%22pmi%22%5D&dt=dd%2C%2C%2Cddu%2C20240613%2C20240617%2Cddi%2C%2C&h=%7B%22hideDuplicates%22%3Afalse%2C%22hideFolders%22%3Afalse%2C%22hidePrivileged%22%3Afalse%2C%22hideConfidential%22%3Afalse%2C%22hideCopyright%22%3Afalse%7D&subsite=tobacco&cache=true&count=24

2.      https://apps.crossref.org/pendingpub/pendingpub.html?doi=10.1093%2Fntr%2Fntae101

3.      https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=hqcv0284

4.      https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=mpcv0284

5.      https://www.theguardian.com/society/2023/dec/08/millions-of-young-people-exposed-to-vape-posts-online-charity-says

6.      https://nyheder.tv2.dk/2023-04-03-15-aarig-fik-smagsproeve-fra-tobaksfirma-i-frikvarter

7.      İnisiyatif Web Sitesi: https://cocuklaritutundenkoru.com/

8.      Belgelere yönelik açıklayıcı doküman :https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/PMJ-leaked-marketing-blueprint_TR.pdf

9.      Endüstrinin pazarlama planlarını ifşa eden ve anlatan videosu: https://www.youtube.com/watch?v=UNX9bDatHHg

10.   Konuyla ilgili daha fazla bilgi:https://exposetobacco.org/tr/pmi-iqos-illuzyon/

11.   Tütün endüstrisinden sızdırılan belgelere ait kütüphane :

https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/results/#q=collection%3A%22Philip%20Morris%20International%20Collection%22&col=%5B%22pmi%22%5D&dt=dd%2C%2C%2Cddu%2C20240613%2C20240617%2Cddi%2C%2C&h=%7B%22hideDuplicates%22%3Afalse%2C%22hideFolders%22%3Afalse%2C%22hidePrivileged%22%3Afalse%2C%22hideConfidential%22%3Afalse%2C%22hideCopyright%22%3Afalse%7D&subsite=tobacco&cache=true&count=24