Toplum 5.0 Nedir?

İnsansız teknoloji devri olarak tanımlanan Toplum 5.0 (Society 5.0) felsefesinden ilk kez 2017 yılında Almanya’nın Hannover şehrinde gerçekleşen CeBIT fuarında bahsedilmiştir.

TEKNOLOJİ 18.04.2022, 11:27
Toplum 5.0 Nedir?

İnsansız teknoloji devri olarak tanımlanan Toplum 5.0 (Society 5.0) felsefesinden ilk kez 2017 yılında Almanya’nın Hannover şehrinde gerçekleşen CeBIT fuarında bahsedilmiştir.

Japonya başbakanı Shinzo Abe, Toplum 5.0’ı “Teknoloji toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı.” şeklinde tanıtmıştır. Japon hükumeti tarafından öne sürülen “Toplum 5.0” kavramı Japon Bilim Teknoloji ve İnovasyon Konseyi tarafından 5. Bilim ve Teknoloji Temel Planında yer almış ve 2016 yılının Ocak ayında Japonya Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Japonya yaşlanan nüfus, azalan doğum oranı, nüfus azalması ve bozulan altyapı gibi sorunlar ile karşı karşıya olan ilk ülkelerden birisidir. Japonya tüm bu sorunları Toplum 5.0 aracılığıyla çözmek istemiştir. Toplum 5.0, önceki dört toplumdan izler taşımakla beraber, kazanımları açısından bilgi toplumundan yararlanarak oluşturulmuştur.

Toplum 5.0 konseptinin süreci şöyle gelişmiştir: - Toplum 1.0 (Avcı Toplum): İlk insandan başlayan doğa ile uyum içinde avcı toplayıcı insan grupları - Toplum 2.0 (Tarım Toplumu): Sulama tekniklerinin gelişmesiyle tarımsal faaliyetler yapan, organizasyonun arttığı ve devletleşmenin olduğu insan grupları - Toplum 3.0 (Endüstriyel Toplum): Buharlı lokomotifin keşfiyle sanayi devrimi yoluyla sanayileşmeyi destekleyen, seri üretimi mümkün kılan bir toplum - Toplum 4.0 (Bilgi Toplumu): 20. yüzyıl sonunda bilgisayarın keşfiyle sanal varlıkları bilgi ağları olarak birleştirerek artan katma değer sağlayan toplum.

Toplum 5.0, sanal alan ve fiziksel alan arasında gelişmiş bir bağlantı sağlayarak, insanların şimdiye kadar yaptıkları iş ve ayarlamaları bir temsilci olarak gerçekleştirmesini veya desteklemesini sağlamaktadır. Bu durum insanları günlük hantal işlerden kurtarmaktadır. Özetle bu toplumun merkezinde “insan” vardır. Merkezinde insan olan Toplum 5.0 birçok teknolojiyi kullanmaktadır:

1. Nesnelerin İnterneti Nesnelerin interneti, veri alışverişi yapmak ve internet üzerinden diğer cihazlara ve sistemlere bağlanmak amacıyla sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülü olan fiziksel nesnelerin ağını tanımlamaktadır.

2. Büyük Veri (Big Data) Nesnelerin interneti teknolojisi, çok büyük boyutlarda veriyi beraberinde getirmiştir. Boyutsal olarak elde edilen veriler bir düzene uyan veya uymayan aynı zamanda artan hızla büyüyen ve depolanan veriler olarak tanımlanmaktadır. Bu verilerin analiz edilerek çıkarımlarda bulunulması ile sistemler, işlemler ve insanlar hakkında yeni bilgiler elde edilir. Bu bilgiler kullanılarak da insana hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamalar geliştirilir.

3. Yapay Zekâ Görevleri yerine getirmek için insan zekâsını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makinelerdir. Makine öğrenmesi, doğal dil işleme, uzman sistemler, robotik ve görüntü tanıma gibi alt dallara ayrılarak birçok alanda kullanılabilmektedir

4. Robotik Robotik, robotların tasarımını, inşasını, işletilmesini ve kullanımını içeren bir teknolojidir. Robotiğin amacı, insanlara günlük yaşamlarında yardımcı olabilecek akıllı makineler tasarlamaktır. Robotik teknolojisi insanın yerinde geçebilecek ya da insanın eylemlerini taklit edebilecek makineler yapmayı hedeflemektedir.

5. Kablosuz Sensör Ağı Kablosuz sensör ağı, çevrenin fiziksel koşullarını izlemek ve kaydetmek ve toplanan verileri merkezi bir konumda düzenlemek için mekansal olarak dağılmış sensör grubu olarak tanımlanmaktadır.

Sıcaklık, ses, kirlilik seviyeleri, nem, rüzgâr vb. gibi çevresel koşulların ölçülmesini sağlamaktadır. Bu teknolojilerin gelişmesi ile insanlar işleri yapan değil işleri kontrol eden kişiler olmuştur. Bilgisayarın keşfi ile başlayan Toplum 4.0’da insan işlemleri gerçekleştiren konumundayken, Süper Akıllı Toplum olan Toplum 5.0’da insanlar işleri gerçekleştirmemekte, teknolojileri kullanarak oluşturulan sistemler insanlara eldeki veriler üzerinden analizler yaparak öneriler veya çözümler sunmaktadır. Toplum 5.0’ın Amacı Oluşturulan bu yeni toplum, yeni değer ve hizmetleri kesintisiz olarak geliştiren, insanların yaşamlarını daha uyumlu ve sürdürülebilir hale getiren bir toplum olacaktır.

Özetle Toplum 5.0 “Süper Akıllı Toplumu” işaret etmekte ve bu toplumun oluşturulmasında Endüstri 4.0’ın diğer bir deyişle dijitalleşmenin sunduğu imkânlardan faydalanmaktadır. Japonya, insan merkezli bir toplum olan Toplum 5.0’a ulaşan dünyadaki ilk ülke olmayı hedeflemektedir. Bunu, çeşitli endüstrilerde ve sosyal faaliyetlerde ileri teknolojileri birleştirerek ve yeni bir değer yaratmak için yeniliği teşvik ederek başarmayı amaçlamaktadır. Toplum 5.0, içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağına ve dördüncü endüstriyel devrime hem birey hem de toplum bazında adapte olmak için rehberlik sunmaktadır. Toplum 5.0’ın hedeflerini aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: - Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek, - Sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale getirilmesi, - Nesnelerin internetinden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanılması, - Çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi Söz konusu çalışma Toplum 5.0’ın geliştirilebilmesi için karşılaşılacak 5 önemli engeli şu şekilde tanımlamıştır: - Hukuk sistemindeki engeller, - Nesnelerin dijitalleşmesindeki bilimsel boşluklar, - Kalifiye personel eksikliği, - Sosyo-politik ön yargılar, - Toplumsal direnç

Kaynak: haberdenizli.com
Yorumlar (0)
banner1776
banner1751
19
parçalı az bulutlu