İklim değişikliğini nasıl bilir siniz?…

Kısa bir hatırlatma yapayım; konuya ilişkin iddiaların ortaya atıldığı günlerde, sebep olan baş aktörü ülke siyasetçilerin yoğun karşı duruşları ile karşılandı bu mesele…
Hatta aynı ülkeden bürokratlar ordusu küresel ısınmanın deli saçması olduğunu dillendirdiler hep bir ağızdan….

Kendine göbekten bağlı ülkeleri safına çekmeyi başaran bu kitle, karbon emisyonu düşmeli yoksa bu boş veriş dünyanın sonu olur diyen vicdanlı kesimleri bir sürede olsa susturmayı başardı…

Ama doğa ana bu, canlı cansız ne varsa sahip olduğu, insan eliyle gelen felaketi affetmeye hiç de niyetli değildi…

Esti, gürledi kasırga oldu, bardaktan boşanırcasına yağdı sel oldu, homurdandı durdu yeryüzü fay hatları kırıldı, içinde magma taştı kanadı lav oldu, verimli ata toprağı yok oldu, heyelanla yeryüzü yerle yeksan oldu, velhasıl kelam, yok denilen gerçek “İklim Canavarı” adı ile karşımıza çıkıverdi….

Çevre kirliliğinin ardında gelen insan yapımı “Küresel İklim Değişimi” tıp dilinde zoonoz dediğimiz hayvanlardan insan bulaşan hastalıkların kıskacına alıverdi mavi yerküreyi…

Olayın baş aktörü ülke sermaye zedesinin “salgın geliyor”  kehanetine işte tam da bu yüzden sakın şaşırmayın…

Siz siz olun önce  biz pozitif tıpçılara  kulak kabartın….

Dünya Sağlık Örgütü,  Mayısın 13’ünde on iki üye devlette maymun çiçeği virüsü görüldüğünü doğruladı. 92 kesin, 28 şüpheli olguda can sıkıcı olan şey; atası Batı ve Orta Afrika olan Monkeypox virüsün nasıl oluyor da;  İngiltere,  Portekiz, Kanada, İsrail gibi ülke coğrafyasında görülmeye başlaması id. Monkeypox, geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer semptomları olan, lezyonların vücut sıvıları, solunum damlacıkları gibi kontamine yakın temasla bulaşan, sıklıkla kendi kendini sınırlayan, ancak çocuk hamile kadın veya bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde bazen şiddetli olabilen bir viral bir zoonozdur aslında. Çiçek aşısı ile çapraz koruyucu bağışıklığı olduğunu biliyoruz... Bu nedenle, 40 veya 50 yaşın altındakiler önceki çiçek hastalığı aşılama programlarının sağladığı korumadan yoksun olacağı için kafalar hayli karışık…

Virüsün yaygın görülmediği coğrafyalarda yaşayan genç insanlara ne yapacak sorusu meçhul….

Bu salgınının kesin bulaşma mekanizmaları halen araştırılmakta ise de, COVID-19'a karşı önerilen genel ihtiyati tedbirlerin büyük ölçüde maymun çiçeği virüsü ile bulaştan koruma sağlama olasılığından söz ediliyor…

İçimizi rahatlatan şey de şu;  henüz yaygın olarak uygulanmasa da onaylı bir aşısı ve henüz yaygın kullanılmasa da tecovirimat adlı ilacı mevcut….

Zoonotik virüsler daha çok canımızı yakacağa benziyor…

Sanki yalanlanıp duran İklim Değişikliği nin  ayak seslerini duyar gibiyim..

Size de öyle gelmiyor mu?   

Yazıya konu olan metnin çevirisini yapan Başkent Üniversitesinden Asistan Dr Hüseyin Örün’e teşekkür ederim…

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON385