Küresel Kablo Pazar Analizi

GÜNCEL 20.11.2021, 17:17 20.11.2021, 17:21
Küresel Kablo Pazar Analizi

Tip (Kablo Kanalları, Kablo Kanalları, Kablo Yuvaları, Kablo Konnektörleri ve Rakorları, Kablo Taşıyıcıları, Kablo Pabuçları, Kablo Bağlantı Kutuları ve Diğerleri) ve Nihai Kullanıcıya (BT ve Telekomünikasyon, Ticari İnşaat, Enerji, İmalat ve Otomasyon, Denizcilik, Madencilik, Sağlık ve Diğerleri) Göre Kablo Yönetimi Piyasası: Küresel Fırsat Analizi ve Sektörel Beklentiler, 2020–2027


Küresel Kablo Yönetim Piyasasının büyüklüğü 2019 'da 18.31 milyar Dolar olarak değerlenmiş olup 2027 yılına kadar 35.02 milyar Dolara ulaşması beklenmektedir ki buna göre 2020 yılından 2027 yılına kadar % 7.9 'luk bir CAGR (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) kayıtlara geçmiştir.

Kablo Yönetimi elektrik ve veri iletiminde önemli bir rol oynamaktadır. Zararlı durumlardan kaçınmak adına kabloların elektronik cihazlara veya iletişim sistemlerine montajı ve yalıtımı kablo yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Mevcut Kablo Yönetim sistemlerinin tasarımı işlevsel olduğu kadar kalite odaklıdır da. Yeni nesil Kablo Yönetim çözümleri bünyesinde farklı özelliklere sahip kablo kanalları, borular, oluklar, fiber optik kanallar ve diğerleri gibi çeşitler mevcuttur.

Altyapıda ve telekomünikasyon alanında devam eden gelişmeler ile mevcut teknolojinin tamir ve bakımına duyulan ihtiyaç Kablo Yönetimi Piyasasını büyüme yönünde teşvik etmektedir. Ancak, lokal oyuncular arasında süregelmekte olan yoğun rekabet ve dalgalanan hammadde fiyatları ürünlerin kalitesinin standartlaştırılmasında bir boşluk yaratmaktadır. Bu piyasa, yatırımlar ve gelecekteki gelişmeler için kazançlı fırsatlar sunmaktadır.

Kablo Yönetimi Piyasası payının tahmin edilen dönem süresince önemli ölçüde artış göstermesi beklenmektedir. Muhtelif müşteri odaklı pazarların yaygınlaşması, yenilenebilir enerjinin ticaretinin yapılıyor olması ve teknolojik gelişmeler nedeniyle talebin artması bu segmentte Kablo Yönetimi Piyasasındaki büyümeyi yönlendirmektedir. Yine de, hammadde fiyatı babındaki standartlaştırma eksikliği, Kablo Yönetimi Piyasasının büyümesini engellemektedir. Aksine, Asya-Pasifik bölgesindeki yatırımlardaki artış ile Bilişim Teknolojileri ve Telekom Sektöründeki büyüme piyasaya kazanç vaat eden fırsatlar sunmaktadır.

Nihai kullanıcılar arasında halihazırda popüler olan boru tipleri çelik borular, sert metal borular, esnek metalik borular ve PVC borulardır. Çelik borular elektrik iletkenlerini ve kablo sistemini korumaktadır. ABD'deki üretim ve sanayi tesislerinin % 50.0 'sinden fazlası, iç mekanlarda, dış mekanlarda veya yeraltındaki tehlikeli ve aşındırıcı koşullara sahip alanlar da dahil olmak üzere çelik boruları kullanmaktadır. Sert Metal Borular (RMC), diğer çelik borular arasında en fazla et kalınlığına sahiptir ve en ağır olanıdır. RMC, iç ve dış kısmındaki çinko kaplamalar sayesinde korozyona karşı dayanıklıdır. İç mekân, dış mekan uygulamalarının yanı sıra açık veya gizli uygulamalarda da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Kablo Yönetimi Piyasasındaki trendler büyümeyi etkilemektedir.

Rapor, Kablo Yönetimi Piyasa analizindeki trendlere, kısıtlamalara ve büyüme beklentilerine odaklanmaktadır. Çalışmalar, Kablo Yönetimi Piyasasındaki alıcıların pazarlık gücü, yedeklerin neden olduğu tehdit ortamı, yeni girişimcilerin neden olduğu tehdit ortamı, rakipler arasındaki rekabetin şiddeti, tedarikçilerin pazarlık gücü gibi çeşitli faktörlerin etkilerini anlamak adına Porter Beş Kuvvet Analizini takdim etmektedir.

Segmente Genel Bakış

Kablo Yönetimi Piyasası tip, nihai kullanıcı ve bölge şeklinde segmentlere ayrılmıştır. Tip babında, kablo kanalları, kablo olukları, kablo rakorları, borular, kablo konektörleri ve rakorları, kablo taşıyıcıları, kablo pabuçları, bağlantı kutusu ve diğerlerine ayrılır. Nihai Kullanıcı babında, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon, sağlık, denizcilik, madencilik, üretim ve otomasyon, havacılık, ticari inşaat ile ulaşım, konut inşaatı ve devlet dâhil olmak üzere diğerleri şeklinde sınıflandırılmıştır. Bölge babında, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve LAMEA (Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika) genelinde analiz edilmektedir.

En Çok Etkileyen Faktörler

Yenilenebilir Enerjinin Ticaretinin Yapılıyor Olması

Yenilenebilir Enerji, enerjinin doğal kaynaklar kullanılarak üretilmesi demektir. Biyokütle, Jeotermal Enerji, Hidroelektrik, Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi yenilenebilir enerji biçimlerinden bazılarıdır. Yenilenebilir enerjinin ticaretinin yapılıyor olmasına ilişkin gelişmeler kablo yönetimi piyasasındaki büyümeyi artırmaktadır. HellermannTyton, Legrand ve diğerleri gibi şirketler güneş enerjisi yönetimi, hidroelektrik enerji üretimi ve rüzgar türbinlerinde önayak olmuştur. Dayanıklı güneş enerjisi santrallerine yönelik UV Dirençleri, rüzgar türbinlerine yönelik metal bağlar, açık deniz rüzgar türbinlerine yönelik SA47-HT ısıyla daralan borular ile yenilenebilir enerji uygulamalarına yönelik Cablofil tel süzgeç tepsileri gibi ürünler piyasaya sürülmüştür. Her ne kadar yatırım maliyeti yüksek olsa da, sağlıklı çevreye duyulan ihtiyaç ve konvansiyonel kaynaklara bağımlılığın azaltılması 144 ülkenin yenilenebilir enerji konusunda kararlı bir duruş sergilemesine vesile olmuştur. Genel senaryo, kablo yönetimi piyasasının büyümesini kolaylaştırmaktadır.

Asya-Pasifik'teki Yatırımlarda Artış

BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Ülkelerindeki sektörler tarafından altyapı ve inşaat alanında büyük yatırımlar yapılmakta ve bu durum da söz konusu ülkelerin ekonomilerini canlandırmaktadır. Büyümesi beklenen Gelişmekte Olan Ülkeler: Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'dir. BRIC Ülkelerinin 2030 yılına kadar dünya piyasa değerinin % 41,0 kadarını oluşturması beklenmektedir. Hindistan, yatırımlar üzerinde düşük verginin uygulanıyor olması ve artan nüfusu nedeniyle potansiyel bir pazar olduğu için dünya liderlerini cezbetmektedir. Bu gelişmeler, Kablo Yönetimi Piyasasına yatırım yapılması babında kilit piyasa oyuncularını çekmiştir. Örneğin, Nexans ve Prysmian Hindistan ve Çin'deki sınırlarını genişletmekteler.

Rekabet Analizi

Kablo Yönetimi Piyasasında profillenen kilit oyuncular arasında Eaton, Chatsworth Products, ABB Group, Schneider Electric, Legrand, Atkore International, Leviton Manufacturing Co., Inc, Panduit, Nexans, Prysmian Group, ve diğerleri bulunmaktadır. Mevzu bahis bu kilit oyuncular, piyasaya nüfuzlarını artırmak adına ürün portföyü genişletme, birleşme ve devralmalar, anlaşmalar, coğrafi genişlemeler ve işbirlikleri gibi stratejileri benimsemişlerdir.

Paydaşlara Yönelik Temel Faydalar

 • Çalışma, yakın tarihli yatırım ceplerinin aydınlatılması amacıyla mevcut ve gelecekteki trendlerin yanı sıra küresel kablo yönetimi piyasası beklentilerinin derinlemesine bir analizini sunmaktadır.
 • Kilit sürücüler (etmenler), sınırlamalar ve fırsatlar ile bunların küresel Kablo Yönetimi Piyasası büyüklüğü üzerindeki etkilerine ilişkin analiz hakkındaki bilgiler Rapor bünyesinde yer almaktadır.
 • Porter Beş Kuvvet Analizi, sektörde faaliyet gösteren alıcı ve tedarikçilerin gücünü göstermektedir.
 • Piyasa potansiyelini belirlemek adına 2019 yılından 2027 yılına kadar piyasanın nicel anlamda analizi yapılmıştır.

 Kilit Piyasa Segmentleri

 • Tip Babında
  • Kablo Kanalları
  • Kablo Olukları
  • Kablo Boruları
  • Kablo Konnektörleri ve Rakorları
  • Kablo Taşıyıcıları
  • Kablo Pabuçları
  • Kablo Bağlantı Kutusu
  • Kablo Makinaları
  • Diğerleri
 • Nihai Kullanıcı Babında
  • Bilişim Teknolojileri & Telekomünikasyon
  • İnşaat
  • Sağlık
  • Enerji
  • İmalat ve Otomasyon Endüstrisi
  • Denizcilik Sektörü
  • Madencilik Sektörü
  • Diğerleri
 • Bölge Babında
  • Kuzey Amerika
   • ABD
   • Kanada
   • Meksika
  • Avrupa
   • Birleşik Krallık
   • Almanya
   • Fransa
   • Avrupa'nın geri kalanı
  • Asya-Pasifik
   • Çin
   • Japonya
   • Hindistan
   • Asya-Pasifik 'in geri kalanı
  • LAMEA (Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika)
   • Latin Amerika
   • Orta Doğu
   • Afrika


 

 • Atkore International
 • ABB
 • Chatsworth Products
 • Eaton
 • LEGRAND, LLC.
 • Leviton Manufacturing Co., Inc.
 • PANDUIT
 • Nexan
 • PRYSMIAN GROUP
 • SCHNEIDER ELECTRIC

Yorumlar (0)