Yaşlıların toplumla bütünleşmesi ve hayat kalitesinin yükseltilmesi konularının bütün dünyanın gündeminde ön sıralara taşınmakta olduğunu söyleyen Emekli Memur-Sen Denizli Temsilcisi Ali Rıza Yükseltürk, “Yaşlının yaşlılık dönemi sorunlarının üstesinden gelerek yaşlılığı kabullenmesinde, kendisini toplumda hala sevilen, önem verilen, saygı duyulan bir birey olarak görmesinde, sağlıklı, mutlu ve tatminkâr bir yaşlılık dönemi geçirmesinde özellikle ailenin yaşlıya sağladığı destek, güven, sevgi ve ilgi son derece önemlidir.

Buna ilave olarak devletin de yaşlılar için yapması gerekenler vardır ve bu sadece huzurevi açmaktan ibaret değildir. Planlı kalkınma döneminin başlangıcından beri hazırlanan 10 kalkınma planının hepsinde de yaşlılar için özel bölümler yer almıştır.

Çardak'ta Elektrikli Bisiklet Kazası Genç Sürücü Hayatını Kaybetti Çardak'ta Elektrikli Bisiklet Kazası Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Buna rağmen, ülkemizde ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal alanlarda yaşlıların bireysel veya örgütsel çabalarla yer alabilmesi ve aktif katılımlarının sağlanabilmesi boyutunda yeterli olunabildiği söylenemez. Bu doğrultuda, dezavantajlı gruplar ve yaşlılara karşı her türlü ayırımcılığı ve dışlanmayı ortadan kaldırmak için başta eğitim olmak üzere sosyal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda kuşaklar arası dayanışmayı sağlayarak bireyler bilinçlendirilmelidir.” Dedi. 

EMEKLİ İŞ GÜCÜ PİYASADAN ÇEKİLMİŞ ATIL VARLIK DEĞİL

Emeklilerimizin çözüm bekleyen sorunlarını bildiklerini ve çözümü noktasında gayretlerini sürdürdüklerini söyleyen Emekli Memur-Sen Denizli Temsilcisi Yükseltürk, “Emekli iş gücü piyasasından çekilmiş atıl bir varlık değil, tam aksine ülkemizin bugünkü gelişmişlik seviyesinde alın teri, emeği, tecrübesi ve birikimi olan bir değerdir. Onun için emeklisine sevgi, saygısı olmayan, değer verilmeyen bir toplumun geleceğine umutla bakılması düşünülemez.
Tüm emeklilerimize, emekli olmadan önce üye oldukları sendikalara olan üyelik statülerinin yeni kanuni düzenlemelerle emekli olduktan sonra da devam edebilmesinin sağlanması gerekir ki bu uygulama bazı ülkelerde geçerlidir.
Emekli Evleri/Kulüpleri açılmalı. Böylece emeklilerimizin de boş vakitlerini değerlendirebileceği, dolayısıyla bedensel ve ruh sağlıklarına olumlu katkı sağlayabilecek mekanlar hayata geçirilmelidir. Devlete bağlı olan/olmayan tüm sağlık kurumlarındaki "ilaç kesintisinin" emeklilere yapılmamasını talep ediyoruz. Resmi kurumlara bağlı sosyal tesislerden emeklilerimizin de indirimli olarak yararlanmalarının sağlanmasını istiyoruz.” açıklamalarında bulundu