Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlığın 2014 yılından bu yana düzenlediği Verimlilik Proje Ödülleri Yarışmasında değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte ödül süreci de başladı. Tüm işletmelere ve kamu kurumlarına açık olan yarışmaya başvurular, https://vpo.sanayi.gov.tr/ adresi üzerinden 20 Haziran-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Güncellenen yönetmeliğin pek çok yeniliği de beraberinde getirildiğini belirten İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Sefa Gökalp, “Bakanlığımız, Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması ile verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılmasını, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulmasını, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılmasını ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini hedefliyor. Projelerin değerlendirme kriterleri ve bu kriterlerin ağırlıkları yeniden belirlendi. Ayrıca yarışma sonunda ödül almaya hak kazanan işletmelere, ‘Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi’ verilmesi kararlaştırıldı. Ödül almaya hak kazanan işletmeler, Verimlilik Proje Ödülleri logosu ile Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesini basılı ve görsel materyallerinde kullanabilecek” dedi.