Zararlı deniz organizmalarının yayılmasını önlemek için gemilerde balast suyunun kontrol edilmesi gerekir. bu kontrol en verimli şekilde Balast suyu UV yöntemi ile sağlanmaktadır. Zararlı deniz organizmalarının limanlara yayılmasını önlemek ve doğal dengenin sistemini bozmamak adına balast suyu kontrolü hayati önem taşımaktadır.

  Gemiler yüklerinin ağırlığı oranında denge için denizlerden su almaktadır. gemilerin çevresinde bulunan stratejik alanlarda bulunan büyük su tanklarında yer alan balastlar sayesinde dolum işlemi gerçekleşir. Büyük gemilerde denge için önemli olan balast suları doğal döngü açısından tehlike oluşturacaktır. Okyanustan geçen gemiler kilo kaybını dengelemek adına bu okyanuslardan balast suyu almaktadır. balast suyu ile birlikte okyanustan gemiye zararlı deniz yaşamı ve mikroorganizmalar da dolmaktadır. Balast suyunun limanlara deşarjı ile bu zararlı yaşam limanlara gelmektedir.

   Ekosisteme zarar veren balast suyu deşarjı ile bir bölgeye bırakılan zararlı yaşam için doğal yırtıcılar yer almamaktadır. Okyanusta doğal sistemin dönmesi açısından UV balast suyu tedavisi oldukça önemlidir.  sadece ABD açıklarında balast suyu deşarjı bile çok büyük tehditler oluşturmaktadır. Kirlenmiş balast suyu, insanlara etki eden ve balıkçılık endüstrisini yok edecek kadar zararlı olan zararlara neden olur. bu bakımdan kitli balast suyu ekonomik anlamda büyük hasarlara neden olur.

  Güvenlik anlamında bakıldığında balast tanklarında yer alan deniz suyu insanlar için büyük bir güvenlik riski oluşturmaktadır.  Hayati risk taşıyan balast suyu, bulaştığı insanın yüzde ellisinde ölümcül olabilmektedir.  Kolera gibi hastalıklar bu sulardan insanlara bulaşmaktadır. Balast suyunda zehirli algler, balıkçı limanlarını yok eden denizanası, baraj yapılarına bağlı olan midye yer almaktadır. insan gözüne çıplak virüs ve bakteri de dahil olmak üzere zararlı mikroorganizmaların yayıldığı bilinmektedir.

  Balast suyunun zararları ve bu Zaraların önlenmesi konusunda IMO tarafından bir takım sözleşmeler oluşturulmuştur. Uluslar arası Denizcilik örgütü, Birleşmiş Milletlerde dünya çapında gemiler tarafından güvenlik sağlama, deniz suyunun ve atmosferin kirlenmemesi gibi konularda görevlendirme yapılmıştır. İstilacı sucul türlerin yayılmasının önlenmesi açısından büyük bir çaba harcanmaktadır.

   2004 yılından bu yana gündeme gelen kontrol yöntemleri ve sistemleri her geçen gün farklılaşarak sunulmaktadır. BMWC için en büyük haber ise dünyada toplam tonajın yüzde 70 oranından fazlasının temsil edilmesidir. Uluslar arası sularda seyahat eden tüm gemiler için balast suyu yöntemi onayı gerekmektedir. gemi yöneticileri, gemi sahipleri ve liman yetkilerinin de desteklenmesi için yönerge ve güncellemeler yayınlanmaktadır.

  Balast suyu arıtma yöntemlerinde en ekonomik ve etkili çözüm UV yöntemi ile sunulmaktadır. Mekanik filtreleme ve zararlı deniz canlılarının yüksek etkili kontrolü ile ortadan kaldırılması için sıklıkla UV balast suyu yöntemi kullanılır. UV antiseptik lambalar insanların gözüne çıplak virüslerin, bakterilerin ve zararlı canlıların yok edildiğini göstermektedir.  UV antiseptik lambalar ile gemi sahiplerine, kullanıcılara ve armatörlere büyük avantajlar sunulmaktadır. Dünya genelinde kabul edilen ve kanıtlanan avantajlar ile etkili çözümler sunulmaktadır.

  Az bakım ile kolay kullanıma sahip olan ultraviyole balast suyu yöntemi ile kullanım pratik bir hal almaktadır. ekonomik anlamda da avantaj sağlayan sistem oldukça hızlı uygulanabilir ve en verimli sonuçları ortaya koyar. Çevre dostu yapısı ile ultraviyole balast suyu yöntemi kimyasal içermez ve bu yönü ile oldukça güvenlidir.  Sistem ile tehlikeli kimyasalların taşınmasına ve depolanmasına gerek kalmamaktadır. Sistemin en avantajlı yanlarından birisi çevre dostu olmasıdır. bu arıtma işleminde etkili ve kalıcı çözümler çevreye ve doğaya asla zarar vermeden yapılmaktadır.

https://pasifikltd.com/