Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç’ın açıklaması şöyle: Avdan’a yapılması planlanan termik santral sadece yapıldığı ova açısından değil, Tavas, Kale, Karacasu ilçeleri ve Denizli il merkezi açısından da öncelikli bir sağlık sorunudur.Yaratacağı hava, toprak ve su kirliliği ile bütün bitkileri, hayvanları ve insanları doğrudan etkileyecektir. Kömür yakıldığında havaya karışacak cıva, kurşun, sülfür dioksit, azot oksitler, partiküller ve diğer çeşitli ağır metaller, astım ve nefes alma zorluklarından beyin hasarına, kalp problemlerine, kanser, nörolojik bozukluklara ve erken ölüme kadar birçok sağlık sorununa neden olacaktır. Her yıl milyon tondan fazla kömür külü depolandığı alanlardan sızarak, zamanla su yollarını ve içme suyu kaynaklarını, göller ve göletleri kirletecektir. Açık madencilik tekniği ile işletilen ocaklarda kömür madenlerinden asit kaya drenajı ortaya çıkacak, dağ akarsuları ve vadiler yok olacaktır. Termik santralin kullanacağı büyük miktardaki ısıtma ve soğutma suları ve bunların atıkları, santralin bakımında ortaya çıkacak yağlar da düşünüldüğünde Tavas ovası ve çevresindeki yerleşim yerleri tamamen kirliliğin etkisi altında kalacaktır. Bütün bu çevresel risklerin modern teknolojilerle önlenebileceğinin iddia edilmesi, maliyet baskısı altındaki işletme modelleri ve Yatağan gibi bir örnek dururken hiç inandırıcı değildir. Avdan platformunun bir bileşeni olarak termik santral projesinin iptal edilmesi için mücadele eden bütün sivil toplum kuruluşlarının, yerel yöneticilerin ve duyarlı insanların yanında olduğumuzu bir kere daha deklare ediyoruz. Çevresi, dostları ve ailesi için kaygı duyan herkesi 26 Ağustos Cuma günü Avdan köy meydanında hep birlikte olmaya çağırıyoruz.