Pamukkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oruç Baykara (Proje Yürütücüsü),  Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit (Araştırmacı) ve Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Umay Oğuzhanoğlu Akay (Araştırmacı) tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı - 2022 yılı 2. Dönemi” kapsamında sunulan “Dim Mağarası’ndan (Alanya-Antalya) Alınan Dikit Örneklerinin Yaş, Jeokimya ve Petrografik Analizleri ile Anadolu’daki Holosen İklim Değişimlerinin Araştırılması” başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.
Proje kapsamında Dim Mağarası (Alanya) dikit örnekleri üzerinde gerçekleştirilecek yaşlandırma, minerolojik ve jeokimyasal (duraylı izotop ve iz element) yöntemlerle yeni paleoiklim kayıtları oluşturulacak ve ~12000 yıl öncesinden (Holosen) günümüze iklim ve iklim değişimleri araştırılacak. Bununla birlikte küresel ölçekte yaşanıldığı düşünülen Holosen dönemi ani iklim değişikliklerinin Anadolu ve daha geniş çerçevede Doğu Akdeniz’deki yansımaları incelenecek ve insan toplulukları üzerindeki etkilerine odaklanılacak.
Yurt dışından, Basel Üniversitesi (İsviçre), Durham Üniversitesi (İngiltere) ve Ulusal Tayvan Üniversitesi (Tayvan) olmak üzere önemli proje ortaklarının da bulunan projenin süresi 2 yıl olup, 1 doktora sonrası araştırmacı, 1 doktora ve 1 yüksek lisans olmak üzere toplamda 3 bursiyerin görev alması planlanmakta.