Konuyla ilgili PAÜ internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi: “Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi ve Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi
alınacaktır.”
Başvuruların 15 gün içerisinde şahsen ya da e-posta yoluyla yapılacağının da önemi anlatıldı