Denizli’de Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu, Denizli Vali Yardımcısı Abdullah Etil başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Son günlerde iklim değişikliği sebebiyle yaşanan kuraklığın önemli ve aciliyet arz eden bir konu olduğunu belirten Vali Yardımcısı Abdullah Etil, "İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan öte doğrudan insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunudur. Gelecek nesillerin yaşam standartlarının sağlanabilmesi için iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almak artık kaçınılmazdır. Bu amaçla İlimiz için Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonumuz tarafından alınacak kararlar çok önem arz etmektedir.'' dedi.

"Kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak için çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz''

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar da yaptığı açıklamada; "İklim değişikliğinin, tarım sektörüne olumsuz etkilerini minimize etmek orta ve uzun vadeli gelecek dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine hazırlık yapmak, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında alınacak tedbirleri belirlemek, kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak için çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz'' dedi.

Daha sonra Vali Yardımcısı Abdullah Etil Başkanlığında ve moderatörlüğünde sırasıyla DSİ 12.Şube Müdürlüğü, TARSİM Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sunumları gerçekleştirildi. Son yıllardaki iklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklık tehlikesinin meteorolojik veriler ışığında değerlendirildiği toplantıya Kaymakamlar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Temsilcisi, Kurum Müdürleri ve temsilcileri, İlçe Belediye Başkanları ile Borsa, Oda, Birlik ve Kooperatif Başkanları katılım sağladı. Toplantı 2023-2027 kuraklık eylem planına yönelik çalışmaların aktarılması ve ileriye dönük yapılması gerekli işlemlerle ilgili tavsiye kararlarının alınmasıyla son buldu.