Güney Ege kalkınma Ajansı’nın Denizli’deki merkez ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Denizli YİKOB Başkanı Celalettin Cantürk, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan,  YİKOB Şube Müdürleri ve YİKOB Proje Koordinatörleri Ramazan Aydoğmuş ve Dilek Yel katıldılar. 
Proje kapsamında Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli personel ile Denizli’de turizm alanında faaliyet gösteren İlçe belediyelerinin personeline “Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verilecek.
Toplam 24 kişinin eğitim ve danışmanlık hizmeti almasının planlandığı proje kapsamında 4 gün teorik ve 4 gün uygulamalı olmak üzere 8 gün eğitim verilecek. Ayrıca günlük 3 saat olmak üzere toplam 180 saat danışmanlık hizmeti alınması da planlanıyor. 
Proje kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmeti alan personel AB hibe programları, Ulusal ve Uluslararası fonlar, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Büyük Elçilik, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı fon kaynakları, hibe veren kurum ve kuruluşlara yönelik proje başvuru platformlarını detaylı inceleyerek proje yazabilme becerisi kazanabilecek. 
“Uygulamalı Proje Döngüsü Eğitim Projesi” kapsamında eğitim alanlara teorik bilgilerin verilmesinin yanında grup çalışmaları da yapılarak uluslararası hibe, fon ve destek programlarından YİKOB ve İlçe Belediyelerini ortak çatı altına toplayan en az 1 bir adet projenin hazırlanması da sağlanacak.