Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Denizli İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Derneği (DİSGDER) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) ile birlikte 11 Haziran 2024 Salı günü DESKİ iş sağlığı ve güvenliği eğitim salonunda iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personeline Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.

Denizli dahil 6 İlde 7 Tematik Tarım Meslek Lisesi Kuruluyor Denizli dahil 6 İlde 7 Tematik Tarım Meslek Lisesi Kuruluyor

Temel Afet Bilinci Eğitimi öncesi DİSGDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akköse konuşmasında, “İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi ve geliştirilmesi için yapılan yatırımlar bazen bilinçsiz çalışan davranışları nedeniyle karşılık bulmamaktadır. Çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmalarının nedenlerinin başında güvensiz hareketler yer almaktadır. Güncel gelişmeler değerlendirildiğinde; güvensiz davranışları engellemenin yolları arasında iş güvenliği kültürü oluşturmak gelmektedir” dedi.

Eğitim ve Farkındalık Önemli

DİSGDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akköse, “İş Güvenliği kültürü anlayışı; işçi, işveren ve devletin ortaklaşa yürüteceği çalışmalar sonucunda toplum geneline yerleşecek temel bir gelişim olgudur. Diğer taraftan işletmelerde insan unsurunun artan önemi, iş sağlığı ve güvenliğini sağlama noktasında çevresel düzenlemeler, makina, kişisel koruyucu donanım gibi maddi unsurlara yatırım yapma politikasını ikinci plana alınmasına neden olmaktadır. İşletmeler artık iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için çalışan insanın eğitimi ve farkındalığının önemli olduğuna inanmaya başlamıştır. Bu kapsamda işletmelerin geneline bakıldığında sürekli eğitim uygulamaları ile motivasyon, iletişim ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim imkânlarının sunulduğu görülmektedir. 

Denizlide Afet Bilinci Icin Is Sagligi Ve Guvenligi Egitimi Verildi 3

Eğitim, iş güvenliği kültürü anlayışının yerleştirilmesi açısından temel bir fonksiyon olarak görülmektedir. Bu yüzden işletmeler tarafından eğitimlerin uygulama sıklığı arttırılmalıdır. Gerek masa başı gerekse de teorik eğitimler ile bireylerin çalışma alanları hakkında artan bilgi ve uygulama pratikleri, karşılaşabilecekleri risk ve tehlikeleri önceden sezmelerine yardımcı olacak ve birçok kaza, ramak kala olay dahi olmadan kaynağından yok edilecektir. Buna ilaveten verilen eğitimler ile deneyimi ve pratiği artan çalışanların özgüvenleri artacak ve her yeni işe başlayan personele işin risk ve tehlikeleri noktasında bir koç ya da mentör gibi yol göstereceklerdir. Bu süreçlerin bir öğreti hâline gelme süreci de iş güvenliği kültürü anlayışının benimsenmesine zemin oluşturacaktır” şeklinde konuştu. 

Plaket taktimi sonrası Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmeni tarafından katılımcılara Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi. Ülkemizde sıkça görülen ve başta deprem olmak üzere sel, heyelan gibi afetlere yönelik afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken doğru davranışları ve Temel Afet Bilinci kültürünü tüm halkımıza kazandırmak adına bir eğitim gerçekleştirildi.

Denizlide Afet Bilinci Icin Is Sagligi Ve Guvenligi Egitimi Verildi 4

Parkur ve Alanlar İncelendi

Eğitimin ardından DESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü ve aynı zamanda DİSGDER Denetim Kurulu ve Federasyon Üst Kurul Delegesi olan Sait Dirik Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ İSG Eğitim Parkurunu tanıttı. İş Güvenliği parkurunda; sapancı ve işaretçi, kapalı alanda çalışma, sağlık güvenlik işaretleri, yüksekte çalışma, kaldırma ve iletme ekipmanları ile çalışma, yatay yaşam hattı gibi konu başlıklarında uygulamalı eğitim alınabilmektedir. Kişisel koruyucu donanımların tanıtıldığı ve kullanımlarının öğretildiği KKD Konteynırı da katılımcılar tarafından incelendi. Afetlerle mücadele için DESKİ tarafından oluşturulan ve bütün STK ve akredite derneklerin kullanımına sunulan kentsel arama kurtarma alanını ve K9 arama kurtarma köpek eğitim alanları incelendi. Eğitim parkurlarının dört senedir faaliyette olduğu ve yangın, çevre, KBRN, derin kazılar gibi etapların yakın zamanda ekleneceği bilgisi verildi.  Denizlide Afet Bilinci Icin Is Sagligi Ve Guvenligi Egitimi Verildi 1

Eğitim parkuru ve Kentsel Arama Kurtarma alanlarının incelemesinden sonra görüş ve öneriler paylaşılarak etkinlik başarıyla sonuçlandırıldı.  Denizlide Afet Bilinci Icin Is Sagligi Ve Guvenligi Egitimi Verildi 2