İngiltere'den Çarpıcı Bir Yatırım Hikayesi: Pers Investment'ın Ödüle Giden Yolculuğu! İngiltere'den Çarpıcı Bir Yatırım Hikayesi: Pers Investment'ın Ödüle Giden Yolculuğu!

Denizli'nin Honaz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Toker Seracılık ve Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Denya Plastik Sanayi Tic Ltd Şti hakkında iflas kararı verildi.

İflas kararları, ilan.gov.tr'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

İlan.gov.tr'de Yayımlanan Karar Yayımlanan iflas kararında şu ifadelere yer verildi: "Müflis şirket hakkında iflas kararı verilmiş ve müflis masasına yazdırılan alacaklar hakkında alacak ve istihkak iddialarını tahkik ve tetkik işlemi bitmiş olup tanzim edilen sıra cetveli incelemeye hazırdır. Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, İİK’nun 235. maddesi gereğince, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını (15) gün içerisinde iflasa karar verilen yerdeki Ticaret Mahkemesi’nde dava açmaları gerektiği, yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikayet yolu ile İcra Mahkemesi’nde ileri sürülebileceği İİK’nun 166., 232., 234. ve 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur."