AYT, yani Alan Yeterlilik Testi, Türkiye'deki üniversiteye giriş sınav sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) içerisinde yer alan ve ikinci oturumu oluşturan bir sınavdır. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile birlikte YKS'nin önemli bir parçasını oluşturan AYT, adayların alanlarına özgü derinlemesine bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar. İşte AYT hakkında bazı temel bilgiler:

AYT'nin Amacı ve İçeriği

Amacı: AYT, öğrencilerin lise seviyesindeki alan bilgilerini ve bu alanlarda edindikleri becerileri değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu test, daha özelleşmiş ve derinlemesine sorular içerir.

Testler ve Soru Dağılımı: AYT, farklı test alanlarından oluşur: Edebiyat-Coğrafya, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri. Her bir test, ilgili alanın konu başlıklarını kapsar ve belirli sayıda sorudan oluşur.

Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen ikinci oturumdur. AYT, öğrencilerin belirli alanlardaki derinlemesine bilgi ve becerilerini ölçmek için tasarlanmıştır. AYT, farklı testlerden oluşur ve her test, ilgili alanın konu başlıklarını kapsar. İşte AYT'nin farklı alanları için AYT konu dağılımları ve soru sayıları:

1. Edebiyat-Coğrafya-1 (40 Soru)

Edebiyat (24 Soru):

·         Edebiyat Bilgisi

·         Türk Edebiyatı

·         Dünya Edebiyatı

Coğrafya-1 (16 Soru):

·         Türkiye Coğrafyası

·         Beşeri Coğrafya

·         Çevre ve Toplum

2. Sosyal Bilimler-2 (40 Soru)

Tarih-2 (11 Soru):

·         Türk ve Dünya Tarihi

·         Yakın Çağ Tarih Olayları

Ney kursuna ilgi her geçen gün artıyor Ney kursuna ilgi her geçen gün artıyor

Coğrafya-2 (11 Soru):

·         Fiziki Coğrafya

·         Kıtalar ve Ülkeler

Felsefe Grubu (12 Soru):

·         Felsefe

·         Psikoloji

·         Sosyoloji

·         Mantık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (6 Soru):

·         İslam İnanç Esasları

·         Ahlak Felsefesi

3. Matematik (40 Soru)

Sayılar ve Cebir:

·         Polinomlar

·         Karmaşık Sayılar

·         İkinci Dereceden Denklemler

·         Eşitsizlikler

·         Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Geometri:

·         Doğruda ve Üçgende Açılar

·         Dörtgenler ve Çokgenler

·         Çember ve Daire

·         Katı Cisimler

4. Fen Bilimleri (40 Soru)

Fizik (14 Soru):

·         Elektrik ve Manyetizma

·         Dalga ve Optik

·         Modern Fizik

Kimya (13 Soru):

·         Kimyasal Tepkimeler

·         Asit-Baz ve Tuzlar

·         Organik Kimya

·         Kimya ve Enerji

Biyoloji (13 Soru):

·         Hücre ve Organelleri

·         Kalıtım ve Evrim

·         Ekoloji ve Çevre Biyolojisi

·         Bitki ve Hayvan Fizyolojisi

AYT, öğrencilerin lise seviyesindeki ileri düzey bilgilerini sınamak için tasarlanmıştır ve her bir alan için ayrıntılı konu anlayışı ve derinlemesine hazırlık gerektirir. Öğrenciler, bu sınavda ilgi ve yetenek alanlarına göre seçtikleri derslerin sorularını çözerler. AYT'nin puanlaması ve sonuçları, öğrencilerin üniversiteye yerleşme sürecinde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin bu sınav için kapsamlı bir şekilde hazırlanmaları önerilir.

Kaynak: https://www.rehberimsensin.com/ayt-konulari-ve-soru-dagilimlar