DASK, konut sahiplerine deprem sonucu oluşabilecek maddi zararları karşılamak adına önemli bir güvence sunar. Bu sigorta, deprem riskinin bilincinde olan ve mülkiyetlerini korumak isteyen herkes için gerekli bir adımdır.

DASK Nedir ve Amacı Nedir?

DASK, Türkiye'de oturulan konutların ve iş yerlerinin zorunlu olarak depreme karşı sigortalanmasını sağlayan bir sistemdir. Türkiye'de sıklıkla meydana gelen depremler nedeniyle devlet tarafından getirilen bir düzenleme olarak dikkat çeker.

Bu sigorta, konut ve iş yerlerinin deprem gibi doğal afetler sonucu oluşabilecek hasarlarını karşılamayı amaçlar. DASK’ın (Zorunlu Deprem Sigortası) temel gayesi, deprem riski altındaki binalarda yaşayan kişileri finansal olarak korumaktır.

DASK, bir deprem sonrası oluşabilecek maddi zararların telafisi için temel güvence sağlar. Böylelikle, deprem felaketleri sonucu meydana gelebilecek mali krizlerin önüne geçilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin azaltılması hedeflenir.

Türkiye'de yaşanan deprem riski göz önüne alındığında önemli bir güvenlik önlemi olduğu söylenebilir. Çünkü deprem gibi doğal afetlerin yol açabileceği hasarlar maddi kayıplara neden olur. Bu kayıpların telafisi için bireylerin çoğu zaman yeterli mali kaynakları bulunmaz.

DASK'ın Kapsamına Neler Girer?

Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye'de mülk sahiplerinin zorunlu olarak yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür. DASK, deprem riski taşıyan bir ülkede yaşayan ve mülk sahibi olan kişilere yardımcı olur. Deprem sonucu oluşabilecek zararları finanse etmelerini sağlar. DASK kapsamında sunulan koruma, şu unsurları içerir:

  • Sigorta, mülk sahibinin sahip olduğu bina ve yapıyı kapsar. Bu; konutlar, iş yerleri, apartmanlar ve diğer yapılar gibi çeşitli yapı türlerini içerebilir.
  • Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonucu oluşabilecek çeşitli hasar türlerini de kapsamaktadır. Bunlar arasında bina hasarı, duvar çökmesi, tavan/çatı hasarı, temel sorunları, diğer yapısal hasarlar vardır.
  • DASK, binada bulunan ve deprem sonucu zarar görebilecek taşınabilir malları da içerir. Bunlar; mobilyalar, elektronik cihazlar, beyaz eşyalar ve diğer ev eşyaları olarak sıralanabilir. Bahsi geçen eşyalar hasar gördüğünde bozulma ihtimali yüksek olan nesnelerdir. O nedenle kapsama dahil edilmesi son derece mantıklı bir karar olmuştur. Ayrıca meblağ olarak da marka fark etmeksizin yüksek fiyatlara satılan ürünlerdir.
  • Zorunlu Deprem Sigortası, hasar sonrası yeniden yerleşim ya da konaklama gibi hizmetleri de içerir. Mülk sahibinin geçici konaklama masraflarını ve hasarın onarılmasına yönelik diğer hizmetleri kapsar.
  • DASK kapsamı içerisine girecek olan her şey, şirket sorumluluğu altındadır. Size nasıl bir hizmet sunulacağına dair detayları öğrenebilirsiniz. Ayrıntıları öğrenmek, sizi sigorta yaptırma konusunda daha da heveslendirecektir. Bu işlemi ertelememenizi öneririz.

Deprem Sigortası Zorunlu mu?

Deprem sigortası, bazı ülkelerde zorunludur. Bazılarında ise zorunlu değildir. Türkiye'de konut sahipleri zorunlu deprem sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Bu sigorta, deprem riski altındaki bölgelerdeki konutların zararlarını karşılamak için devletin oluşturduğu bir sistemle sunulur. Zorunlu deprem sigortası olarak da bilinir. Pek çok ayrıntıya sahiptir ve herkesin yaptırması gerekir. Günümüzde birçok kişi bu sigortanın zorunlu olup olmadığını araştırmaktadır. Fakat cevap asla değişmez; can ve mal sağlığını korumak için yaptırılması gereken bir sigortadır.

Deprem sigortasının zorunlu olup olmaması; ülkenin deprem riski, hükümet politikaları ve sigorta sektöründeki düzenlemelere bağlıdır. Bazı ülkelerde, deprem sigortası zorunlu hale getirilmiştir çünkü deprem riski yüksektir. Türkiye de bunlardan biridir.

Hükümet, bu riski azaltmak ve toplumun güvenliğini sağlamak için önlem alır. Siz de mutlaka zorunlu deprem sigortası yaptırmalısınız. Deprem bir doğal afettir ve her an gerçekleşebilir. Önleminizi almış olmalısınız.

Çok Amaçlı Raflar: Evde Maksimum Verimlilik Çok Amaçlı Raflar: Evde Maksimum Verimlilik

DASK'ın Sağladığı Teminatlar Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası, sayısız teminat sunar. Bu sigorta, deprem kaynaklı hasarlar karşısında konut sahiplerini ve kiracıları korumayı temel amaç edinir. DASK, depremin neden olduğu doğrudan maddi zararları kapsar.

Bu zararlar; konutun tamamen yıkılması, kısmen hasar görmesi, çatı/duvarların zarar görmesi gibi durumlardır. Depremde konutta bulunan mobilya, beyaz eşya gibi eşyaların zarar görmesi halinde DASK kapsamında tazminat ödenebilir. DASK, tamir masraflarını kapsamaz ve sadece depremin neden olduğu zararları teminat altına alır.

DASK poliçesi, deprem sonrası oluşabilecek can kaybı ve yaralanmalara karşı da bir miktar tazminat sunacaktır. Deprem sigortası, binanın dayanıklılığını artırmak ve deprem sonrası yeniden inşa edilmesini sağlamak gibi önlemleri kapsamaz. Bu nedenle, konut sahiplerinin deprem riskini azaltmak için ek tedbirler alması şart olmaktadır.

DASK, zorunlu bir hizmettir. Deprem riski altındaki binaların sahiplerini ve kiracılarını maddi olarak korur. Deprem sigortası ne kadar sorusunun yanıtı ise şirketten şirkete değişir. Poliçe detayları ücreti etkilemektedir.

Zorunlu Deprem Sigortasının Önemi

Depremler, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan insanlar için ciddi maddi kayıplara neden olur. Zorunlu Deprem Sigortası, depremde oluşabilecek hasarları karşılamak için devlet/özel sigorta şirketlerinin sunduğu bir hizmettir.

Bu sigorta, deprem sonucu evde meydana gelebilecek hasarları kapsamaktadır. Ayrıca ev sahiplerini finansal açıdan korur. Deprem bölgelerinde yaşayanların evlerini ve mülklerini korumak için bu sigortayı yaptırmaları gerekir.

Deprem sigortası, toplumun maddi açıdan toparlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle, deprem riski olan bölgelerde yaşayanların bu sigortayı yaptırmaları ve güvence altına almaları mühimdir. Güvenilir bir sigorta şirketi bulmalısınız.

Ardından şirket sorumluları ile iletişime geçmeli ve deprem sigortası ne kadar sorusunu dile getirmelisiniz. Böylelikle poliçe hazırlık süreci de net bir biçimde başlayacaktır. Poliçede hangi detayların ve hizmetlerin yer alacağı bilgisi de sizinle paylaşılır. Buna göre bir yol izlenir.