Vali Ali Fuat Atik Mesajında şu ifadelere yer verdi; Tarihin her döneminde haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, toplumların gözü, kulağı ve sesi olarak demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurları arasında yer almış, güçlü demokrasilerin ve gelişmiş toplumların en önemli göstergesi olmuştur. Nitekim bildiğini ve düşündüğünü özgürce ifade edebilen, herhangi bir baskıya maruz kalmadan bilgi ihtiyacını karşılayabilen birey, her anlamda gelişmiş bir toplum oluşturma yolunda doğru adımları atabilmektedir. Bu açıdan doğru ve tarafsız bilgiye hızla ulaşmamıza vesile olan basın yayın kuruluşlarımızın ve emektar çalışanlarının önemi yadsınamaz bir gerçektir. 

Dünya gündeminin bizlere aktarılması, farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesi ve özellikle ortak yaşama kültürünün gelişmesi yolunda basınımızın çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” sözüyle basının üstlendiği büyük mesuliyeti en veciz biçimde ifade etmiştir. 

    Günümüz dünyasında takibi mümkün olmayan bir hızla ilerleyen teknoloji, özellikle medya ve iletişim alanında kendini göstermektedir. Bu hıza ayak uydurmakta başı çeken kurumlardan olan basınımızın, hedef kitlesine ulaşma yolunda kullandığı araçların çeşidini her geçen gün arttırdığını ve etki alanını genişlettiğini görmekteyiz. Bununla birlikte dünyadaki tüm sınırların habere ulaşma sürecinde ortadan kalkması ve yönlendirmeye açık, kontrolü pek de mümkün olmayan bir alanın oluşması, değerli basın mensuplarımızın ifa ettikleri görevin sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Bu bağlamda, yoğun bir dezenformasyonun ve çok hızlı bir bilgi akışının var olduğu bir ortamda; tarafsızlık, doğruluk, kamu yararını gözetme, kişilik haklarına ve demokratik değerlere saygı gibi mesleki etik ve ilkeleri koruyarak haber yapan basın mensuplarımızın çalışmalarının her türlü övgü ve takdire layık olduğunu düşünmekteyiz.

Bu duygu ve düşünceler ile, mesai kavramı gözetmeksizin, büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle zor görevlerini ifa eden tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor; ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceklerine inandığım çalışmalarında hepsine başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum.