Tüm Emeklilerin Sendikası Denizli Temsilcisi Mestan Yıldırım burada yaptığı açıklamada, sendika haklarından vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, “Ülkenin bütün değerlerinde emeği, gayreti olan emekliler, kendilerine reva görülen yaşam koşullarına karşı hak temelli örgütlenerek 1995’li yıllardan beri sendikal haklarını kullanıyor. O zamandan bu yana emeklilerin taleplerine kulak verme, haklarını verme yönünde tavır alması gereken, devlet, siyasi iktidarlar emeklilerin öz örgütü olan sendikaları kapatma, engelleme, baskı ile yok saymayı tercih etmektedir. Bütün bunlara rağmen emekliler, sendikal örgütlülüklerini sürdürmüşler, emeklilerin hak mücadelesini sendikal örgütlenme aracılığıyla yerine getirmişlerdir. “ dedi.

“Geleceğimize sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”

30 Kasım 2023 tarihinde Ankara Valiliğine yapılan başvuru ile sendikalarının tüzel kişilik kazandığını belirten Mestan Yıldırım açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Geçmişten getirdiği örgütlenme ve mücadele birikimini sadece adı değişen örgütlülüğümüzle bugünlere getirdik. Açlık sınırının 10.000 TL, yoksulluk sınırının 32.000 TL, asgari ücretin ise 8.500 TL olduğu ülkemizde 9 milyon emekli 7.500 TL aylık almaktadır. Bu aylık, açlık sınırı bile değil, ölüm sınırıdır. Kalan ömrümüz hastane kapılarında, sağlık hizmeti almaya çalışarak geçiyor. Çalışırken misli misli ödediğimiz sağlık primleri, yok sayılıyor. Sağlık hizmetleri adeta soygun yerine dönüşmüş durumdadır. Aylık bağlanırken uğradığımız haksızlıkların, adaletsizlikleri haddi hesabı yok. Akşam dağılmış pazarlardan çöpe atılmış sebze meyve toplayan emeklilerin görüntüleri siyasi iktidarın ayıbı değil mi? Demokratik bir ülke, barış içinde bir ülke, kardeşlik içinde, eşitlik içinde bir ülke en başta emeklilerin hakkıdır. İnsanca bir yaşam en temel hakkımızdır. Bu sorunları çözmek yerine sendikal örgütlülüğümüzü engellemeye çalışan siyasi iktidar emeklileri sendikalarını kapatarak sessizleştirmek, örgütsüz bırakmak istemektedir. 
Bu amaçla sendikamızı da kapatmak istiyorlar. Sendikamız için Ankara Valiliğinin açtığı kapatma davasının ilk duruşması 9 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da görülecektir. Siyasi iktidara buradan sesleniyoruz. Adalete, hukuka olan inancımızı korumak istiyoruz. Demokratik bir ülke olmanın gereği olarak emeklilerin sendikal haklarını tanıyın, bu davayı geri çekin. Çünkü ne yapsanız da, sendikal haklarımızı kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimize sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.”