TÜİK tarafından yayınlanan listeye göre Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarında 15 ve üzeri yaşlardaki işsiz sayısı 2023 Aralık ayında, bir önceki aya göre 12 bin kişi azaldı. Hanehalkı İşgücü araştırmasına göre işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi oldu.

DENİB 'Denizli E-İhracat Zirvesine' ev sahipliği yaptı DENİB 'Denizli E-İhracat Zirvesine' ev sahipliği yaptı

Böylece işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek yüzde 8,8 seviyesine geriledi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1 olarak açıklanırken, kadın çalışanlarda bu oran yüzde 12 olarak tahmin edildi.

İstihdam Oranı 0,6 Puan Arttı

2023 Aralık ayı verilerine göre istihdam edilen işçi sayısı, bir önceki aya göre 399 bin kişi arttı. İstihdam edilen kişi sayısı bu artışla 32 milyon 56 bin kişi olarak açıklandı. İstihdam oranı da böylece 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı 0,5 puan artarak 35 milyon 154 kişi olarak açıklandı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı Nedir?

Genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. 15-24 yaş arasındaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.