●     Çilekler 15,5 °C – 26,5 °C sıcaklıklarda iyi gelişme sağlarken, bu gelişme 10 °C’nin altındaki sıcaklıklarda kabul edilebilir şekilde yavaşlamaktadır. 26,5 °C’nin üzerindeki yüksek sıcaklıklarda ise meyve sertliği, suda çözünür madde içeriği gibi kalite parametreleri olumsuz etkilenebilmektedir.

PAÜ’de yeni konferans salonu açıldı PAÜ’de yeni konferans salonu açıldı

●     Yetiştirme ortamı; toprağa alternatif olarak torf, perlit, cocopeat gibi bir çok katı atık maddeler yetiştirme ortamı olarak kullanılabilmektedir.

 

Topraksız çilek serasının avantajları;

• Dikilen fide sayısının artmasını sağlar.
• Dikilen fide sayısının artmasına bağlı olarak verimlilik, ciddi oranda artar.
• Bitkilerin kontrollü bir şekilde beslenmesine imkan verir.
• Meyve kalitesi ve çiçeklenme, rahatlıkla kontrol edilebilir.
• Daha az su ve gübre kullanılır. Böylece düşük maliyet ile yetiştiricilik yapılır.
• Toprak kaynaklı hastalık ve zararlıların çıkmasını engeller.
• Ekim aşamasında toprağın hazırlanması ile uğraşılmaz.
• Çok daha kolay hasat edilir.

Daha fazla bilgi için: https://www.bhkgreenhouse.com/tr/topraksiz-cilek-serasi-tr/