Genel Sağlık-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Kazım Boyacıoğlu, Serinhisar Devlet Hastanesinde bir sağlık çalışanının 8 ayda yerinin 8 defa değiştirildiğini açıkladı. Çalışana müdür ve başhekim tarafından mobbing yapıldığını belirten Boyacıoğlu, “adalet ve liyakatten uzak yöneticilerin derhal görevden alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Başkan Boyacıoğlu, “Yine aynı Müdür, yine aynı Başhekim… Kısa zaman önce de gündeme gelen hastanede bu defada 8 ayda 8 defa yeri değiştirilen sağlık çalışanına yapılan mobbing ile karşı karşıya kaldık. Neredeyse hastanenin tüm birimlerinde çalışan, Toplum Sağlığı Merkezi, KETEM gibi birimlere görevlendirmesi yapılan personelin uğradığı haksızların her zaman karşısındayız.

Buradan bir kez daha soruyoruz; Genel Sağlık-İş üyesi personelin, kısa süre önce geçici görevi sonlandırılarak ihtiyaç yok denilen yere bir anda geri gönderilmesi, her ay birim birim gezdirilerek düzensiz çalışması sağlanması, istediği birime ihtiyaç yok denilmesi ve sonrasında o birime 3 yeni personel alınması, ihtiyaç olmayan birimde şuan dışarıdan 2 geçici görevlendirenin yapılması, aynı birimden dışarıya personel görevlendirmesi yapılması mobing değildir de nedir? Bu binlerce vatandaşımızın sağlık hizmeti beklediği kurumun nasıl liyakatsiz eller tarafından yönetildiğinin ispatıdır.

Denizli'de Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi Denizli'de Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

Genel Sağlık-İş Sendikası olarak adam kayırmanın, torpilin sendikal ayrımcılığın her zaman karşısında olduklarını, üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini ve Halk Sağlığını tehdit eden, çalışma barışını bozan, adalet ve liyakatten uzak yöneticilerin derhal görevden alınmasını talep ediyoruz” dedi.