Cumhurbaşkanına Keman Çalan Kız, "Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu" Cumhurbaşkanına Keman Çalan Kız, "Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu"

Yeşil dönüşüm konusunun tüm boyutlarıyla konuşulduğu etkinlikte; yeşil dönüşüme geçişte şirketlerin atması gereken adımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Etkinlikte ayrıca, sanayicilerin yeşil dönüşüm yatırımlarını teşvik edecek finansman kaynaklarına nasıl erişebileceklerinin paylaşılmasının yanı sıra KOBİ’lerin sürdürülebilirlik yolculuklarına kılavuzluk yapması için SKD Türkiye ve Escarus iş birliğinde hazırlanan Sürdürülebilir İş Rehberi de tanıtıldı.

''Sanayimizi yeşil dönüşüm kavramına hazırlamamız gerekiyor.''

Kamu, sivil toplum ve sanayicilerin yoğun katılımı ile yapılan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu sözlerine, ''Denizli Sanayi Odası olarak Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik konularında göreve geldiğimiz günden beri önemli çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın pandemi sonrası yaşadığı durumdan dolayı global denge oluşturulamadı. Her gün farklı problemler, ekonomik ve siyasi durumlar, dünyayı farklı çalkantıların içine çekiyor. Ancak bunların hepsinin ötesinde dünyanın ve özellikle Avrupa Birliği'nin önümüze koyduğu bir yeşil dönüşüm takvimi var. Bunu kısa bir süre sonra sınırda karbon mekanizmasıyla, vergileriyle, biz sanayiciler ve ihracatçılar için önemli yükümlülükler ile karşılaşacağız. Bir yandan da yaşanan tüm bu zorluklara rağmen kendimizi yeşil dönüşüm kavramına hazırlamamız gerekiyor.

''Denizli, Yeşil Mutabakat yükümlülüklerine en kolay uyum sağlayabilecek illerden biri.''

Türkiye bu süreçten başarılı çıkabilecek, oluşan bu yeni şartları fırsata çevirebilecek potansiyele sahip. Denizli olarak Avrupa Birliği ile ticareti ve yakın ilişkileri olan bir kentiz. Özellikle demir-çelik, tekstil, mermer başta olmak üzere sektörlerimiz kendilerini yeni düzene uyumlu hale getirmeye başladı. Her daim yenilikleri ve düzenlemeleri takip ediyor ve süreçleri en verimli şekilde üreticilerimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Odamız bünyesinde Sürdürülebilirlik Komisyonunu göreve geldiğimiz ilk gün oluşturduk. Sanayicilerimize sürdürülebilirlik konusunda daha iyi ve hızlı bir hizmet sağlamak için sürdürülebilirlik departmanı ile de daha güçlü bir yapı kurma hazırlığındayız.       Sanayicimizi ve ihracatçımızı bu geçiş döneminde de yeni yükümlülüklere hazırlamaya çalışıyoruz.'' diyerek sözlerini noktaladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Değirmenci ise yaptığı açılış konuşmasında, Denizli sanayisinin Denizli için öneminden ve sanayide gerçekleşecek yeniliklerin şehre katkısının büyük olacağından bahsetti. 

  Etkinlik kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı Sürdürülebilirlik İçin Sanayinin Dönüşümü konusunda konuşmasını yapan, AB Türkiye Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Bölüm Başkanı ve Müsteşar Virve Vimpari etkinliğe canlı bağlantı üzerinden katılım sağladı. Vimpari konuşmasında, ''Türk ve Avrupalı KOBİ'ler aynı dinamizmi paylaştığı için karşı karşıya kaldıkları zorluklar da birbirine benzemektedir. Bunun yanında, birçok Avrupalı ve Türk KOBİ, örneğin makina, otomotiv ve tekstil sektörlerinde aynı değer zincirlerini paylaşmaktadır. Bu entegrasyon, güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerimizin bir kanıtıdır. Türkiye, AB'nin altıncı büyük ticaret ortağı; AB ise Türkiye'nin en büyük ihracat pazarıdır.
  Aynı hedeflere sahip olmak ve aynı vizyonu paylaşmak, AB ve Türk sanayileri ve bu sanayilerin değer zincirleri arasında iş birliği ve sinerjinin sadece mümkün değil; aynı zamanda kesinlikle faydalı olduğunu göstermektedir.'' dedi.

 Başkanlar Paneli Yeşil Dönüşümün Liderleri oturumunda, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Türkonfed Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm konusunu ele aldılar. Başkan Ebru Dildar Edin oturumda kendine ayrılan bölümde, ''Türkiye'deki iş dünyası, yeşil dönüşümde önemli adımlar attı; ancak eksiklerimiz ve kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Yeşil dönüşüm; yenilikçi teknolojilerin, verimlilik önlemlerinin ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesini içeren bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu dönüşüm, atık azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması gibi hedefleri destekliyor. Döngüsel Ekonomi de yeşil dönüşümün önemli araçlarından biri. Şirketlerimizin küresel rekabet gücünün artırması ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için döngüsel ekonomiye geçişi kaçınılmaz.'' diyerek sözlerini noktaladı.

  AB Yeşil Mutabakatına Uyum İçin Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Dönüşümün Finansmanı konulu panelde, T.C. Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Dairesi Başkanı Sn. Gülizar Yavaş, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Y.K. Başkan Vekili Sn. Ece Börü, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sn. Seçil Kızılkaya Yıldız Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Sürdürülebilirlik Editörü Sn. Didem Eryar Ünlü Moderatörlüğünde Yeşil Dönüşümün Finansmanı ve Sanayicilerin Bu Alandaki Yatırımlarını Destekleyecek Finansal Araçlar hakkında katılımcuları bilgilendirdi. 

  Escarus Direktör Melis Bitlis, ''Bir Yeşil Dönüşüm Aracı SKD Türkiye Sürdürülebilir İş Rehberi'' konulu sunumunu gerçekleştirerek sürdürülebilirlik sürecine yeni başlayacak firmalara yönelik rehberi tanıttı.

Programın son bölümünde, şirketlerin yeşil dönüşümünü ivmelendirmek ve konu özelinde bir vizyon oluşturulması için düzenlenen iyi uygulamalar panelinde plastik, tekstil, enerji, elektrik ve demir-çelik sektörlerinden Huhtamaki (Elif Plastik), Kocaer Çelik, SaXcell B.V., CK Akdeniz, Enerjisa Commodities firmalarının iyi uygulama örneklerine yer verilirken, bu geçişte sektörlerde yaşanan güçlükler hakkında yapılan konuşmalar katılımcılar nezdinde ilgiyle karşılandı.

  Programın sonunda Başkan Kasapoğlu, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin'e ''Çeşm-i Bülbül'' takdim ederek değerli iş birlikleri için teşekkürlerini sundu.