(HEOR), sağlık hizmetleri müdahaleleri, teknolojileri ve tedavilerin ekonomik değerini, klinik etkinliğini ve gerçek dünya sonuçlarını değerlendiren çok disiplinli bir alandır. Sağlık ekonomisi, epidemiyoloji, biyoistatistik, sağlık politikası ve klinik araştırma prensiplerini birleştirerek, sağlık hizmetleri kararlarının hastalar, sağlık sistemleri ve toplum üzerindeki etkisine dair kapsamlı içgörüler sunar.

HEOR'un Ana Bileşenleri

HEOR şunları içerir:

●       Sağlık Ekonomisi: Sağlık müdahalelerinin maliyetlerini, faydalarını ve değerini analiz eder. Kaynak tahsisini, maliyet-etkinliğini ve sağlık kararlarının ekonomik etkisini değerlendirir.

●       Klinik Sonuçlar: Sağlık müdahalelerinin klinik etkinliğini, sağlık sonuçlarını, hasta bildirimi sonuçlarını, yaşam kalitesini ve hastalık ilerlemesini inceler.

●       Gerçek Dünya Verileri: Müdahalelerin gerçek klinik uygulamada nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek için elektronik sağlık kayıtları, talep verileri, hasta kayıtları ve anketler gibi gerçek dünya veri kaynaklarına dayanır.

●       Maliyet-etkinlik Analizi: Sağlık müdahalelerinin sağlık yararına göre maliyetini belirler, örneğin kaliteye ayarlanmış yaşam yılı (QALY) başına maliyet.

●       Hasta Merkezli Araştırma: Hasta tercihlerini, ihtiyaçlarını ve deneyimlerini sağlık karar verme ve tedavi değerlendirmelerine dahil eder.

●       Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi (HTA): Yeni sağlık teknolojilerinin, tedavilerinin veya müdahalelerinin klinik ve ekonomik kanıtlarını değerlendirerek kapsama ve geri ödeme kararlarına bilgi sağlar.

●       Farmakoekonomi: İlaçların ve ilaçların ekonomik etkisini ve maliyet-etkinliğini değerlendirir.

●       Epidemiyolojik Analiz: Hastalık yaygınlığını, insidansını, risk faktörlerini ve müdahalelerin hastalık yükü üzerindeki etkisini inceleyerek hastalıkların dağılımını değerlendirir.

Denizlili din görevlileri afetlere hazırlıkta bir ilki başardı Denizlili din görevlileri afetlere hazırlıkta bir ilki başardı

●       Politika Analizi: Sağlık politikası kararlarını, politika değişikliklerinin ve reformların ekonomik etkilerine dair içgörüler sunarak yönlendirir.

●       Pazar Erişimi ve Geri Ödeme: Sağlık ürünlerinin değerini ve etkinliğini ödemecilere, sağlayıcılara ve düzenleyicilere göstermek için kanıt üretir.

●       Sağlık Hizmetleri Kalite Değerlendirmesi: Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve performansını değerlendirir, kalite geliştirme fırsatlarını ve kalite girişimlerinin ekonomik etkisini belirler.

●       Küresel Sağlık Araştırmaları: Küresel sağlık zorluklarını ele alarak, düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlık müdahalelerini, politikalarını ve sağlık sistemlerini değerlendirir.

HEOR, sağlık hizmetleri kararlarının klinik etkinlik ile ekonomik değer arasındaki boşluğu kapatmada önemli bir rol oynar. Paydaşların kaynak tahsisini optimize etmelerine, hasta sonuçlarını iyileştirmelerine ve bireyler ile geniş sağlık sistemi için faydalı kararlar almalarına yardımcı olur.

Kaynak: https://marketaccesstoday.com/what-is-health-economics-and-outcomes-research-heor/