Rektör Kutluhan ayrıca temaslarının ilk gününde Kırgızistan Oş Üniversitesi ile Pamukkale Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği “Kadim Özgön ve İmam Serahsi’nin Mirası” panelinde açılış konuşması gerçekleştirerek, “İmam Serahsi’nin Hayatı, İlmi Şahsiyeti, Eserleri ve Hukukçuluğu” adlı oturumun başkanlığını yaptı.

Panelin açılış konuşmalarını; Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Sekreteri Kasmambetov Suyumbek Saparbekoviç, Kırgızistan Cumhuriyeti Din Komisyonu Başkanı Toygonbay Abdıkarov, Gaye Vakfı Kurucu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. M. Cevat Akşit, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sek. Yrd. Mirvohid Asimov, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Oş Valisi Camaldinov Ziyadin İslamoviç, Oş Şehir Belediye Başkanı Mambetov Almaz İşenbekoviç, YÖK Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murteza Bedir ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu gerçekleştirdi.

“Türkler hemen hemen her alanda güçlü ve kudretli olduklarını dünyaya göstermişlerdir”
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında şunları kaydetti: “Her millet, sahip olduğu temel özelliğe göre isim almıştır. Örneğin Araplar edebiyatta çok ileri seviyede oldukları için ‘Güzel konuşanlar’ anlamında Arap adını almışlardır. İranlılar, ata binmekte usta oldukları için ‘Süvari, iyi at binen’ anlamında Faris adını almıştır. Türkler ise Kaşgarlı Mahmud’un Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olan Divanü Lugati’t-Türk adlı ünlü eserinde belirttiği üzere ‘güç, kudret ve kemal’ anlamındaki Türk adını almışlardır. Çünkü Türkler hemen hemen her alanda güçlü ve kudretli olduklarını dünyaya göstermişlerdir. Nitekim onlar siyasi alanda birçok büyük devletler kurdukları gibi yıkılmakta olan Selçuklu devletine destek olmak gibi Müslüman kardeşlerine de sahip çıkmışlardır. Türkler ilmî alanda da tıpkı siyasi alanda olduğu gibi büyük başarılarak imza atmışlardır. Örneğin tefsir alanının bir numaralı ismi Zemahşeri, bu coğrafyada yetişmiş bir Türk’tür. Hadis alanının bir numaralı ismi Buhari, yine bu coğrafyanın yetiştirdiği bir Türk’tür. Felsefe ve tıp alanının bir numaralı ismi İbn Sina birçok kaynağın belirttiğine göre Türk’tür. Matematik biliminin bir numaralı ismi Harizmi yine bu coğrafyada yetişmiş bir Türk’tür”

“Serahsi, Türk milletinin yetiştirdiği eşsiz âlimlerden biridir.”

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı açılış konuşmasına şöyle devam etti: “Hukuk alanının en etkili isimlerinden biri de bugün tüm yönleriyle ele aldığımız Serahsî, Türk milletinin yetiştirdiği eşsiz âlimlerden biridir. Daha bunun gibi ilim dallarının birçoğunda Türk âlimleri, ilk sıralarda yer almaktadır. İsim, müsemmaya tesir eder kabilinden Türk isminin anlamının bu milleti ne güzel ifade ettiği âşikârdır. Maveraünnehir bölgesinde yetişen âlimlerin özellikle orta çağlardaki hizmetleri takdire şayandır. Orta Asyanın ilk Müslüman Türk devletini kuran Karahanlılar döneminde Dîvan-ı Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig ve Atabetü’l-Hakâyık gibi birçok eser kaleme alınmıştır. Aynı dönemde yetişmiş, büyük din bilgini ve imamların güneşi diye ün salmış İmam Serahsi (1009-1090) başta Mebsut olmak üzerek birçok kıymetli eserini ilim âlemine sunmuştur. Hanefî fıkhı denildiğinde Serahsi ilk akla gelen isimler arasında yer alır. Serahsî Hanefî mezhebinde hem usul hem de füru fıkhın bize ulaşmasında ve gelişmesinde önemli bir role sahiptir. Öyle ki Maveraünnehir Hanefî âlimlerin hiç tartışmasız en önemli temsilcisi İmam Serahsî’dir. Serahsî sadece hukuk alanında değil, hem kelam ilminde hem de münazarada devrin öncü âlimlerin başında sayılmaktadır. Bu durum onun çok yönlü bir âlim olduğunu göstermektedir”

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudaiberdi Kolabekov’un moderatörlüğünde gerçekleşen panele: Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Gaye Vakfı Kurucusu İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakub Ömeroğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Danışmanı Hakan Ergün, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta katıldı.
Kırgızistan’ın güneyindeki Oş Bölgesi’ne bağlı Özgön şehrinde kutlanan “Özgön Minare-2021” etno-folklor festivalinde gerçekleştirilen “Kadim Özgön ve İmam Serahsi’nin Mirası” panelinin açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın başkanlığında düzenlenen “İmam Serahsi'nin Hayatı, İlmi Şahsiyeti, Eserleri ve Hukukçuluğu” başlıklı oturumda: “Serahsi'nin Hanefi Mezhebindeki Yeri ve Önemi”, “Serahsi'nin Hukuk Felsefesi ve Usülü-Fıkhı”, “Serahsi’nin İslam Dünyası’ndaki Tesirleri” ve “İmam Serahsi’nin Hayatı, İlmi Kişiliği ve Siyasi Çevresi” konuları ele alındı.
Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi ile PAÜ Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Protokolleri İmzalandı
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile Oş Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudaiberdi Kolabekov tarafından imzalanan protokoller; Genel Eğitim İş Birliği Protokolü, Mevlana Protokolü ve Erasmus İş Birliği Protokolü oldu.
PAÜ ile Özbekistan Üniversiteleri Arasında Eğitim Alanında Çeşitli Protokoller Gerçekleştirildi
Temaslarının ikinci gününde Özbekistan’da bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ ile Fergana Devlet Üniversitesi arasında Genel Eğitim İş Birliği Protokolü, Mevlana Protokolü, Erasmus İş Birliği Protokolü’ne imza attı.
Üçüncü gün Fergana şehrinden Semerkant’a geçen Rektör Prof. Dr. Kutluhan burada sırası ile İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi ile Genel Eğitim İş Birliği Protokolü, Mevlana Protokolü; Semerkant Devlet Üniversitesi ve Semerkant İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesi ile PAÜ arasında Genel Eğitim İş Birliği Protokolü, Mevlana Protokolü, Erasmus İş Birliği Protokollerine imza attı.
Özbekistan temaslarının son gününde ise Taşkent’e geçen PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan burada Özbekistan Fenler Akademisi Tarih Enstitüsü ile PAÜ arasında Genel Eğitim İş Birliği Protokolü ve Erasmus İş Birliği Protokolünü imzaladı.