Pnömatik silindirler, doğrusal ve açısal hareketlerin elde edilmesi ile pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistemler bütünüdür. Pnömatik silindir seçimi yapılırken iki temel konu dikkate alınır. Bunlardan ilki: Fiili işletim performansı ve parametreleri, diğeri ise işletme ortamı olarak bilinir. Pnömatik silindirin çalışmasında ortam sıcaklığı, titreşim, işletme malzemeleri, kimyasallar ve bulunan diğer akışkan maddeler etkilidir.

Pnömatik Silindirlerin Kullanım Alanları Nerelerdir?

Otomotiv, makine imalatı, tekstil, gıda, deri, ambalaj gibi sektörlerde pnömatik silindirler yaygın olarak kullanılır. Üretilen makinelerde pnömatik silindir kullanımının yaygınlaşması ile beraber, fonksiyonel açıdan sağlam sonuçlar veren tasarımlar, tamir ve bakım gibi işlemlerde etkili standartlar geliştirilmiştir.

Pnömatik Silindir Çeşitleri Nelerdir?

Pnömatik silindir çeşitleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

●     Fonksiyonel pnömatik silindir: Bazı uygulamalarda, pnömatik silindirin cevap vermediği durumlarda işin ve mekanik yapının izin verdiği ölçüde kullanılan özel silindir çeşididir.

●     Tandem silindir: Bazı pnömatik uygulamalar içerisinde aynı çaptaki silindirden daha fazla güce ihtiyaç duyulması durumunda kullanılan silindir çeşididir.

●     Çift milli silindir: Pnömatik silindirin iki yöndeki hareketinden de iş elde etmek için kullanılan silindir çeşididir.

●     Milsiz silindir: Pnömatik silindirlerde, makine yapısında silindir montajı için geniş alan olmadığında kullanılan silindir çeşididir.

●     Tek etkili silindir: Basınçlı hava tek yönde etki sağlar hava giriş ve çıkış için bir tek delik mevcut olan silindir tipine tek etkili silindir adı verilir. Bu silindir tipi ile sadece bir yönde çalışma elde edilir.

●     Yastıklı tip silindir: Ağır kütleler silindir tarafından hareket ettirilecek ise, bir darbe veya hasar meydana gelmemesi için strok içerisinde sağlanan yastıklama ile havanın serbestçe tahliye edildiği delik kapatılarak havanın, sadece küçük ve ayarlanabilen bir delikten tahliye edilmesi işlemini sağlayan silindir çeşididir.

Pnömatik silindir çeşirtleri ile ilgili detaylara https://smstork.com/ sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.