Türkiye başta olmak üzere, Kazakistan, Kanada, Romanya, İngiltere, Yeni Zelanda, ABD, Nijerya, KKTC, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Arjantin, Pakistan, Gürcistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Bangladeş olmak üzere 18 ülkedeki 129 üniversiteden 337 akademisyenin yüz yüze/çevrim içi katılımıyla gerçekleştirilen 8.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde 215 bilimsel bildiri sunuldu.
Sunulan bildirilerin arasında en iyi bildiri ödülünü PAÜ Bekilli MYO’dan 'Girişimcileri Diğerlerinden Beyin Aktivitesi Düzeyinde Ayırt Edebilir Miyiz? EEG ile Buluşçuluk ve Fırsat Tanımlama Üzerine Deneysel Bir Araştırma' başlıklı bildiri ‘En İyi Bildiri’ ödülüne layık görüldü.

Ödül alan bildiri ile ilgili bilgi veren PAÜ Bekilli MYO Dr. Öğr. Üyesi Hicran Utkun Dincer Aydın: “Çalışmamızda beyin temelli girişimcilik anlayışı çerçevesinde fırsat tanımlamanın beyin aktiviteleri düzeyinde girişimcileri, girişimci olmayanlardan ayırt etmeyi sağlayabilecek unsurlar olup olmadığını araştırdık. Araştırmamızda geleneksel girişimcilik araştırmalarından farklı olarak elektroensefalogram (EEG) tekniğini kullandık ve düşünme ve fırsat tanımlama esnasında girişimciler ile girişimci olmayan katılımcıların beyin aktivitelerinde farklılıklar olduğunu ve farklı nöral ağların kullanıldığını gözlemledik” dedi.