Doğal ebeveynlik ya da modern ebeveynlik nedir? Çocuk yetiştirmeye dair kilit önem taşıyan modern ve geleneksel ebeveynliğin farkları nelerdir?

Çocuk yetiştirme ve aile yapısına dair kabul edilen iki farklı yaklaşım bulunur. Modern ve geleneksel olarak bilinen bu yaklaşımlar kendilerine has özelliklere sahiptir. Geçtiğimiz yıllarda pedagojide yaşanan gelişmeler çocuk yetiştirme ve aile yapıları konusunda yeni öğretilere zemin hazırladı. Böylece özellikle genç ailelerde ve yeni kuşaklarda modern ebeveynlik adı verilen bir yaklaşım gözlendi.

Ebeveynler, çocuklarla daha fazla zaman geçirmek ve onları takip etmek için yeni teknolojileri kullanmaya başladı. eyeZy gibi bir ebeveyn kontrolü, çocuğunuzun internette güvende olduğundan emin olmak için gerekli özellikleri sağlar. Bu özellikler gizli ekran kaydedici ve sosyal medya sohbet izlemeyi içerir.

Modern Ebeveynlik ve Geleneksel Ebeveynlik Arasındaki Farklar

İki farklı yetiştirme tarzının farklarını benimsemeden önce aile nedir tanımı üzerine odaklanmak gerekir. Aile toplumun aralarında kan bağı bulunan bireylerden oluşan en küçük bütünüdür. Aile genelde anne babalardan oluşur ve ebeveyn olarak da bilinen veliler çocuklarını yetiştirirken belli değerler ile hareket eder. Birçok ebeveyn çocuğunu kendisinin yetiştirilme şeklini temel alarak büyütmektedir.

Doğal Ebeveynlik

Nesillerdir gördüğümüz bu yetiştirme tarzında ailelerin çocuklarını içlerinden geldikleri şekilde büyüttüğü görülür. Geleneklere dayanarak daha disiplinli ve doğrusal bir ebeveynlik süreci geleneksel aile olarak bildiğimiz bütünün temelini oluşturur. Bu yaklaşımda çocuk anne babanın yönergeleri ve direktiflerine göre büyür. Yaratıcı yaklaşımlara çoğu zaman yer verilmemektedir. Günümüzde birçok aile disiplin, düzen ve sonuç odaklı bileşenleri içeren bu yaklaşıma sahiptir.

Modern Ebeveynlik

Modern ebeveynlik ebeveynlerin önceki nesillerin benimsediği yetiştirme şeklinden çok daha farklı bir yol izlemektedir. Modern ailelere göre çocuk yetiştirme süreci çocuğun kendini ifade etmesini ve nitelikli bir birey olmasını öncelik olarak alır. Bu doğrultuda ebeveynler çocuğu güncel pedagoji yöntemlerine bağlı olarak yetiştirebilir. Konvansiyonel aile tiplerinde gördüğümüzün aksine bu noktada çocuğun kişiliği ve tavırları yetiştirme tarzını etkiler. Bu ebeveynlik türü her çocuğun eşsiz olduğunu ve uygun şekilde yetiştirilmesi gerektiğini savunur.

Modern ve Geleneksel Aileler İçin Tavsiyeler

Her iki yaklaşımın birbirinden ayrıldığı belli noktalar bulunmaktadır. Örneğin düzen ve disiplin konusunda modern ailelerin daha esnek olduğunu söylemek mümkündür. Geleneksel yapıya sahip ebeveynler ise bu tür durumlarda daha programlı hareket etmektedir. Örneğin yatmak için bir saat, yemek için bir saat ve diğer eylemler için de çeşitli zaman dilimleri bulunur.

Disiplin: Her iki yetiştirme anlayışının da avantajları ve dezavantajları bulunur. Doğal ebeveynlik anlayışına sahip ailelerdeki genel disiplin çocuğun sorumluluk hissini güçlendirebilir. Diğer taraftan çocuklara geç saatlerde uyumanın okulda problem olabileceğini söylemek ve seçimi onlara bırakmak da etkili bir seçenektir. Modern ebeveynler bir yasak ve sınırlama koymak yerine özgür iradeyi güçlendirecek telkin ve tavsiyelerde bulunur. Bu tür durumlarda çocukların kendi kendilerine sorumluluk hissi kazandıkları ve geç saatte uyuma alışkanlıklarını bıraktıkları gözlemlenmiştir.

Bu örnekte görüldüğü gibi her iki yaklaşımın da başarılı şekilde işlediği durumlar vardır.

Ödül ve Cezalandırma: Ödül ve cezalandırmaya bağlı sistemlerde geleneksel aile yapıları çocuğu bir ödül için sorumluluk üstlenmeye teşvik eder. Modern ebeveynliği benimseyen anne babalar ise bu tür anlaşmaların çocuğun sorumluluk hissiyle yanlış bir şekilde tanışmasına sebep olduğunu savunur.

Doğal ebeveynlik olarak bildiğimiz ilk yaklaşımda çocuk sorumluluklarını sadece ödül için yerine getirir. İkinci yetiştirme düzleminde çocuk sorumsuzlukların getireceği sonuçlardan bihaber büyüme riskiyle karşı karşıya kalır.

Cihaz Kullanımı: Akıllı cihazlarda harcanan süreye dair ve sanal ortamda yapılan eylemler her iki yetiştirme anlayışında da önem taşır. Gelenekler doğrultusunda hareket eden aileler doğrudan engellemeler koymayı tercih ederken modern aileler çocuklarına net sınırlamalar getirmez. Her ikisi de çocuğun sanal ortamda güvenliğini sağlamak konusunda yetersiz kalabilir. Bu tür durumlarda farklı büyütme yaklaşımları fark etmeksizin aileye net bir destek sunan uygulamalar kullanılabilir.

eyeZy sayesinde çocuğunuz herhangi bir kısıtlamaya maruz bırakılmadan gözetiminiz altında olur. Hem öğretilen yetiştirme şekli hem de güncel çocuk yetiştirme metotları arasına eyeZy’ın vadettiği takip ve gözetim imkanlarını ekleyebilirsiniz. GPS takibi, coğrafi sınırlama, arama ve mesajlaşma kaydı sayesinde ebeveynliğinize ek bir destek sağlamak mümkündür.

Sonuç

Geçtiğimiz yıllarda daha modern ve özgürlükçü anlayışlar ebeveynlikte yer edinmiştir. Bir yanda onlarca yıllık tecrübeyi bünyesinde barındıran doğal yetiştirme tarzı da çeşitli avantajlarıyla öne çıkmaktadır. Her ikisinin de çeşitli etkili ve zayıf yanları bulunmaktadır.