MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer imzalı yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamına müdahalesinin pedagojik ilkelere aykırı olduğu belirtilerek, valiliklere yönelik bir çağrıda bulunuldu.

Denizli Çözüm Koleji’nden Başarıya Ödül Sınavı İçin Öğrencilere Davet Denizli Çözüm Koleji’nden Başarıya Ödül Sınavı İçin Öğrencilere Davet

Yazıda, "sınıf annesi" ve benzeri adlar altında yürütülen, mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmemesi, okulların bu konuda uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen-veli iletişimini geliştirmek amacıyla görev alan ancak zaman içinde çeşitli tartışmalara yol açan "sınıf annesi" uygulamasını yasakladı.

MEB, sınıf annelerinin sınıflarda faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci sağlamak için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu şeklinde gelen şikayetlere dikkat çekti.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer imzalı yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamına müdahalesinin pedagojik ilkelere aykırı olduğu vurgulanarak, valiliklere "sınıf annesi" ve benzeri adlar altında yürütülen mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmemesi, okulların bu konuda uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu. Sınıf annesi uygulamasına yönelik eleştiriler arasında, öğretmen-öğrenci ilişkisine müdahale edilmesi, velilerden yüksek miktarlarda para talep edilmesi, gruplaşmaya neden olması gibi unsurlar yer alıyordu. Bazı veli ve öğretmenler ise sınıf annelerinin okuldaki işleri kolaylaştırdığını savunarak, eleştirilere karşı çıkıyorlardı.