Likit kimyasal madde taşımacılığı, en çok tercih edilen lojistik hizmetler arasında ilk sırada gelir. Son derece ilgi gören ve önem arz eden likit kimyasal madde taşımacılığı hizmeti için, tehlikeli madde taşımacılığının bir alt kolu demek mümkündür. Likit kimyasal maddeler günümüzde pek çok farklı alanda aktif bir şekilde kullanılır. Yaygın kullanımı ve sahip olduğu yapısal özellikler nedeniyle likit kimyasal madde taşımacılığı hizmeti gerekli güvenlik önlemlerinin alınması yoluyla ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Likit kimyasal madde taşımacılığının yanı sıran tank konteyner acenteliği hizmeti de veren TET Global, günlük ortalama 10.000 ton likit kimyasal taşıma kapasitesiyle dikkat çeken 300’den fazla donanımlı araca sahiptir. Türkiye ve Avrupa genelinde lojistik hizmetlerinin kaliteli ve güvenilir ismi olan TET Global, likit kimyasal madde taşımacılığının yüksek kalitede ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi için gereken donanıma ve araçlara sahiptir. Bu sayede karayolu, denizyolu ve demiryolu lojistik hizmetleriyle likit kimyasal maddelerin dolum noktasından boşaltım noktasına kadar güvenli bir şekilde taşınmasına yardımcı olur.

Likit kimyasal madde taşımacılığı, insan sağlığının yanı sıra çevre kirliliği gibi pek çok konuda kritik bir rol üstlenir. Likit kimyasal madde taşımacılığı bu hizmet için yetkilendirilmiş uzman ve profesyonel firmalar tarafından gerçekleştirilmelidir. Likit kimyasal madde taşımacılığı hizmeti sırasında gerekli önlemler alındığı takdirde, olası pek çok risk ortadan kaldırılabilir. Aksi takdirde çok büyük felaketler yaşanması riski doğar. Likit kimyasal madde taşımacılığı yalnızca özel donanımlı araçların kullanılmasıyla ve gerekli eğitimi almış personeller tarafından yapılabilir. Bu sayede Avrupa standartlarında taşımacılık hizmetlerine imza atılması mümkün olur. Likit kimyasal madde taşımacılığı hizmetlerinin son derece yaygın bir şekilde tercih edilmesi nedeniyle, hizmet sürecine ilişkin tüm detaylar doğru bir şekilde planlanmalı ve süreç başarıyla tamamlanmalıdır.

Sayfa: https://tetglobal.com/likit-kimyasal-madde-tasimaciligi/

Likit Kimyasal Madde Taşımacılığı Nedir?

Likit kimyasal madde taşımacılığı, insan ve çevreyle doğrudan temas içerisinde olduğundan tehlikeli olabilen ürünlerin sevkiyatı sürecini kapsar. Farklı maddelerle doğrudan temas etmeleri halinde tehlike arz edebilen likit kimyasal maddeler, üretim ya da tüketim sektöründe sıklıkla kullanılırlar. Günümüz dünyasında kullanımları yaygın bir şekilde tercih edildiği için likit kimyasal madde taşımacılığından yararlanma sıklığı da son derece fazladır.

Likit kimyasal madde taşımacılığının güvenli ve kaliteli bir şekilde tamamlanabilmesi için pek çok koşul eksiksiz bir şekilde sağlanmalıdır. Bunlardan en önemlisi, likit kimyasal madde taşımacılığı sürecinde görev alacak personelin yeterli bilgiye, uzmanlığa ve deneyime sahip olmasıdır. Likit kimyasal madde taşımacılığı hizmetini üstlenen firmalar da aynı zamanda güvenilir, donanımlı ve gerekli sertifikalara sahip olmalıdır. Likit kimyasal madde taşımacılığı süreci riske atılmaması gereken bir süreç olup hizmet alınan firmaların uzmanlığından emin olmak çok önemlidir.

Tehlikeli geçidi kullanmak istemeyen üreticiler, yolu kapattı Tehlikeli geçidi kullanmak istemeyen üreticiler, yolu kapattı

Kimyasal madde taşımacılığı kendi içinde farklı gruplara ayrılabilen bir hizmet türüdür. Katı ya da likit kimyasal madde taşımacılığı olarak iki grup altında incelenebilen kimyasal madde taşımacılığı hizmetinin güvenilir bir şekilde yerine getirilmesi için farklı donanımlara ihtiyaç duyulur. Likit kimyasal maddeler açıkta bulunduğunda insan sağlığı ve çevre açısından büyük tehlikelere neden olabildiği gibi, bir noktadan diğerine taşınması sırasında da aynı tehlikenin söz konusu olabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden likit kimyasal madde taşımacılığı süreci boyunca çok dikkatli olunmalıdır.

Sayfa: https://tetglobal.com/tank-konteyner-acenteligi/

Likit Kimyasal Maddeler Nelerdir?

Likit kimyasal maddelerin en önemli özelliği, yapılarından dolayı daha akışkan olmalarıdır. Likit kimyasal maddelerin taşınması sırasında son derece özenli olunması gerekir. Büyük tehlike arz etme riski olan likit kimyasal maddeler arasında; yakıt, petrol yağı ya da çözücüleri, alkaliler, asitler, reçineler, yapıştırıcılar, sıvı sabunlar, deterjanlar, parafin ve beton katkı maddeleri sayılabilir.

Likit kimyasal maddeler kendi içlerinde; tehlikeli ve tehlikeli olmayanlar şeklinde iki farklı gruba ayrılır. Likit kimyasal maddelerin taşınması sırasında bu ayırım göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda, tehlikeli likit kimyasal maddelerin özel araçlarla ve uzman kişiler tarafından taşınması gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Likit Kimyasal Madde Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

Likit kimyasal madde taşımacılığı kapsamında, tehlike arz edebilen ürünlerin sevkiyatı gerçekleştirilir. Likit kimyasal madde taşımacılığı işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bu noktaların göz ardı edilmesi halinde ciddi sorunlarla karşılaşılması olasıdır. Bu nedenle likit kimyasal madde taşımacılığı ADR standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Likit kimyasal maddeler, kendi içlerinde farklı yapılarda olabilirler. Bu aşamada unutulmaması gereken temel nokta, likit kimyasal madde taşımacılığı hizmetinin uluslararası standartlara uygun olacak şekilde yapılmasıdır. Lojistik sırasında kullanılacak araçlar da ADR kapsamında belirlenen şartlara sahip olmalıdır. Likit kimyasal madde taşımacılığı sürecinde görev alacak personel gerekli eğitimlerden geçmeli, sürece ilişkin detaylı bilgi ve uzmanlık sahibi olmalıdır. Siz de likit kimyasal madde taşımacılığı ve tank konteyner acenteliği gibi ihtiyaçlarınıza işlevsel çözümler bulmak için TET Global ile iletişime geçebilirsiniz.

Sayfa: https://tetglobal.com/