Kamu ihale uzmanı özellikle son senelerde kamu ihale hukuku uygulama alanlarının dışında özel yapısından ötürü önemlilik kazanan konulardan birisi olmaktadır. İhaleler ile alakalı olarak birincil ve ikincil çok sayıda yönetmelik bulunmakta olup, temelinde ise 4734 Kamu İhale Kanunu yer almaktadır.

İhalelerin kendilerine has yapıları sebebiyle alan üzerine faaliyet gösteren hukukçular veya avukatlardan danışmanlık hizmeti almak; rahat ve profesyonel bir şekilde sürecin yürütmesine olanak tanımaktadır. İhalelerin ilk olarak ilan aşamalarından, sözleşme sürecine dek pek çok problem görülebileceği için uzmanlar ile çalışmak, daha rahat şekilde süreci devam ettirmek için şarttır.

Bu bakımdan söz konusu ihaleler için kamu ihale uzmanı büyük bir önem taşımaktadır. Gerekli olan anlarda idarelere şikayet durularından kuruma şikayet, ihale teklif dosyalarının hazırlanması, bunun kontrolü ve gerekli suç duyurularının yapılması gibi pek çok hizmet sunulmaktadır.

Kamu İhale Uzmanı Ne İş Yapar?

Genel anlamda kamusal alanda zaman zaman ihtiyaçlar meydana gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda gereksinimler karşılanırken mal ve hizmet alımları için ihaleler açılmaktadır. İhaleler kamu menfaatine dair gerçekleştirilen kamu kaynaklarının etkili şekilde kullanılmasını gütmektedir. Bu bakımdan şeffaf bir şekilde, kamuya açık olarak yapılmaktadır.

Özellikle ilk kez kamu ihalelerine katılacaklar için kamu ihale uzmanı bir soru işareti oluşturabilmektedir. Birçok kamu alanında yerini alabilmekte olup ihale dokümanlarından teklif dosyalarının kontrolüne kadar pek çok alanda danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Bu bakımdan idari şartnamelerden teknik şartnamelere; sözleşme tasarlarından ihale ilanlarının kontrolüne dek pek çok alanda kişilere yardımcı olmaktadır. Bunların yan ısıra ihale teklif dosyalarında verilecek evrakların süreçlere uygunlarının kontrolü, ihalenin dışında kalmamak için oldukça önem taşımaktadır.

Denizli'de 29 Şubat ile 1 Mart'ta Elektrik Kesintisi Denizli'de 29 Şubat ile 1 Mart'ta Elektrik Kesintisi

Kamu ihale avukatları, kamu ihale uzmanı olarak tüm bu süreçlerde etkin bir rol oynamaktadır. Şayet devlet bütçesinde para çıkma ve harcama yapılıyorsa Kamu İhale Kanunu Hükümleri burada uygulanmaktadır. Burada hazırlık sürecinde aşağıda olan süreçler görülmektedir:

·         Yapılacak işin belirlenmesi

·         Ortalama maliyetlerin ve ödeneğin tespiti

·         İhale usulünün belirlenmesi

·         Şartname tasarısının hazırlanması

·         İhalenin onayının alınması

·         İhale kontrol komisyonunun oluşturulması

·         İhalenin ilan edilmesi

Kamu İhale Kanunuyla alakalı yönetmeliklere uygun biçimde ilerlemek oldukça önemlidir. Bu bakımdan profesyonel kamu ihale uzmanı tarafından verilen hizmetler oldukça önemlidir.

Kamu İhale Uzmanı ile Neden Çalışmalısınız?

Peki neden kamu ihalelerine kamu ihale uzmanı ile beraber çalışmalı? Birçok firma için kamu ihaleleriyle alakalı olarak kamu oldukça önem taşıyan bir kondur. Bu bakımdan şirketlerin doğru ve ciddi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Bu gibi durumlardan ötürü ihaleler için danışmanlık hizmeti almak; minimum hata ile süreci tamamlamak için önem taşımaktadır. Akla gelebilecek çok sayıda alanda ihale hukuku uzmanlık gerektiren bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan ihale avukatları ile çalışmak; hataların yapılmamasına da olanak tanımaktadır. İhale teklifinin teknik alt yapısıyla alakalı hataların bulunmaması; tekliflerin değerlendirme dışı kalmasının da önüne geçmektedir. Bunun yanı sıra kamu ihale uzmanı ile çalışmanın sahip olduğu avantajlar da yer almaktadır.

Genel anlamda ihale hukuku ciddi bir uzmanlık gerektirmekte olup, ihale avukatlarıyla çalışmak en ufak hatalardan kaçmasına olanak tanımaktadır. İhale hukukunda mevcut olan teknik altyapı sebebiyle teknik hatalar, ihalelerde bulunan tekliflerin değerlendirme dışı kalmasına yol açabilmektedir. Bu bakımdan ciddi anlamda mal kayıplarının yaşanmasının da önüne geçmektedir. Kamu ihale uzmanı olarak avukatlar, ihale süreçlerine yardımcı olmaktadır.

Genel olarak bu süreç değerlendirildiği zaman şu şekilde ihale sürecinin analiz edilebileceği görülmektedir:

·         İhtiyacın Belirlenmesi

·         Teknik Şartnamenin Hazırlanması

·         Ortalama Maliyetin Belirlenmesi

·         İhale Usulünün Seçilmesi

·         İhale Dokümanlarının Hazırlanması

·         İhale Onayının Alınması

·         İhale Komisyonunun Oluşturulması

·         İhale İlanının Yapılması

·         İhale Dokümanlarının Görüntülenmesi veya Satın Alınması

·         İdare Tarafından Yapılacak Değişikliklerin ve Açıklamaların İlan Edilmesi

·         İhale Tekliflerinin Sunulması

·         İhale Kararının Verilmesi

·         İhale Sonrası Sözleşmenin Hazırlanması ve Davet Edilmesi

Bu bakımdan kamu ihale uzmanı olarak avukatlar, kamu ihale mevzuatına dair geniş kapsamlı bir hizmet sunmaktadır.  Kendi içerisine kamu ihale mevzuatı oldukça geniş bir konu olup oldukça ayrıntılıdır. İstekli olan firmalar gerekli dokümanları incelemeli, böylece katılıp katılamayacaklarını ve diğer konuları değerlendirmelidir. Kamu ihale uzmanı bu gibi konularda hizmet vererek kişilere yardımcı olmaktadır.