Fuara katılan firma temsilcilerinin yoğun iştirakleriyle gerçekleşen toplantı, Denizli'li firmaların fuarla ilgili izlenimlerinin istişare edilerek, tespit edilen problemlerin ve çözüm önerilerinin ortak hareket etme bilinciyle raporlanması ve yetkili mercilere iletilmesi amacıyla düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, “Bu toplantı bizlere Denizli tekstilinin dünya tekstiline kıyasla hangi noktada olduğu, rekabetçiliğimizi kaybetmemek için neler yapmamız gerektiği ve Denizli’de üretilen katma değerin dünya pazarında nasıl daha iyi noktalara gelebileceği gibi konu başlıklarının tespit edilmesinde yol gösterici olacak. Bu bağlamda her firma temsilcisinin fuara dair görüşleri bizler için hayati önem teşkil ediyor. Toplantıya gösterdiğiniz hassasiyet ve ilgiden dolayı sizlere şahsım ve kurumum adına ayrıca teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi. Akabinde Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu açılış konuşması gerçekleştirdi, fuarla ilgili finansal rakamları ve istatistikleri katılımcılarla paylaştı. İstişareler sonucunda, enerji maliyetlerindeki artış, döviz kurunun baskılanması, sürdürülebilirlik dönüşümü için finansman desteği ihtiyacı gibi konu başlıkları, Denizli tekstilinin rekabetçiliğini yitirmesinde büyük paya sahip etmenler olarak öne çıktı. Etkinlik, değerlendirme toplantısı sonrasında düzenlenen kokteylle sona erdi.