Geçtiğimiz aylarda termik santral yapılması ile gündeme oturan Tavas’ın Avdan mahallesi yine gündemde. Denizli’de 30 oda ve derneğin desteklediği Avdan Platformu Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarının karşısına çıktı.

HABERDENİZLİ.COM

Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Avdan Platform Sözcüsü Cüneyt Zeytinci, Avdan Mahallesi Muhtarı İlhan Kulaç ve Jeoloji Mühendisi Bahtiyar Kolçir katıldı.

Avdan Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından Denizli ili, Tavas ve Kale ilçesi sınırları içerisinde, Avdan Mahallesi mevkiinde 567 hektar  (5.670.000 m2) alanda “Açık Ocak Kömür İşletmeciliği Kapasite Artışı Projesi” planlandığını belirten Avdan Platform Sözcüsü Cüneyt Zeytinci, toplamda çalışma alanı (5.670.000 m2) ve 35,529 hektarlık (355.290 m2) Dış Döküm Dekapaj Alanı ile birlikte 602,529 hektar (6.025.290 m2) tarım alanının yok olmasının söz konusu olduğunu ifade etti.

Zeytinci, “Ruhsat sahalarında gerçekleştirilen rezerv tespit çalışmaları sonucunda, tespit edilen yaklaşık 30.500.000 linyit kömürünün açık işletme yöntemiyle işletilebilir kısmı 26.400.000 ton olarak belirlenmiştir. Kapasite Artışı Projesi kapsamında, açık ocak madenciliği faaliyetleriyle, yıllık 2. Milyon ton kömür üretimi hedeflenmektedir.

Yılda 2.000.000 ton kömürün, proje alanına 130 km mesafede yer alan Yatağan Termik Santrali’ne hammadde olarak sevki planlanmaktadır. Günlük 5 bin 480 ton kömürün 130 km mesafedeki Yatağan termik santraline gönderilmesi işletme maliyeti, ulaşım ve yol altyapıları açısından mümkün değildir. 
Açık kömür işletmesi projesi yakınında Kale İlçesi Yenidere Köyü mevkiinde Yenidere Termik Enerji Elektrik üretim Ve Maden Sanayi AŞ tarafından yapılması planlanan Yenidere Termik Termik Santral ve Kül Depolama alanı projesi vardır. Bu bilgi tamamen kamuoyunu yanıltma amaçlıdır” dedi.

Geçtiğimiz aylarda termik santral yapılması ile gündeme oturan Tavas’ın Avdan mahallesi yine gündemde. Denizli’de 30 oda ve derneğin desteklediği Avdan Platformu Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarının karşısına çıktı.

NİHAİ HEDEFLERİ TERMİK SANTRALDİR

Avdan mahallesinin, açık kömür işletme alanına 80-100 m mesafede olduğunu belirten Zeytinci, ‘Açık ocak sınırının 2.700 metre batısında Adamharmanı Mahallesi ve 2.250 metre güneyinde Narlı Mahallesi yer almaktadır. Açık Kömür İşletmesi Kapasite artış projesi, Avdan Termik Santrali proje alanı sınırları ve genel anlamda ayni alanları kapsamaktadır. Avdan Termik Santrali projesi kapsamında kamuoyu ile paylaşılan tüm kaygılarımız aynen gündeme getirilmektedir.” dedi.

Tarım işçilerini taşıyan traktöre kamyonet arkadan çarptı: 11 yaralı Tarım işçilerini taşıyan traktöre kamyonet arkadan çarptı: 11 yaralı

Verimli toprakların yok olacağını söyleyen Zeytinci, “Söz konusu alanlarda tespit edilen kömür damarı üzerinde yaklaşık ortalama 60-70 metre toprak tabakası yer almaktadır. Kazı işlemlerine başlamadan önce ‘bitkisel / organik toprak’ örtüsünün sıyrılarak alınması ve bitkisel toprağın stok alanlarında depolanması gerekmektedir. 25-30 yıl süren madencilik faaliyetleri sonrasında, tepeleme biriktirilen organik toprağın organikliği tamamen yok olmaktadır.” dedi.

YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARINI KİRLETECEK…

Zeytinci yaptığı açıklamada, “Proje alanına yaklaşık 1,8 km mesafeden geçen Yenidere Çayı, bölgedeki mevsimsel akışa sahip kuru dereleri toplayarak akmakta, Mağarabaşı Mah. dolaylarında kuzey batıya yönelen akarsu Akçay Nehri‟ne dökülmektedir.
Proje alanına yaklaş̧ık 7,2 km mesafede sulama amaçlı Yenidere Barajı yaklaşık 6,3 km mesafede ise Gökçeburun Göleti yer almaktadır. Kömür üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği Kömür Sahası sınırları içerisinde DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından işletmeye açılan Kale Narlı Sulama mevcuttur. Söz konusu havzalar verimli tarımın yapıldığı önemli havzalardır." dedi.

Geçtiğimiz aylarda termik santral yapılması ile gündeme oturan Tavas’ın Avdan mahallesi yine gündemde. Denizli’de 30 oda ve derneğin desteklediği Avdan Platformu Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarının karşısına çıktı.

TARIM ALANLARINI KÖMÜR ALACAK…

Zeytinci, “Açık Ocak Kömür işletmeciliği Kapasite Artış̧ı Proje alanları, 1/100.000 Ölçekli Aydın-Muğla- Denizli Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nda tarım vasıflı alanlar içerisinde yer almakta ve saha incelendiğinde günümüzde verimli bir şekilde tarımın yapılmakta olduğu açıkça görülmektedir.

Kömür ocağı projesinin yer aldığı Tavas İlçesinin ana ekonomik kaynağı tarımdır. Bölgede hububat üretimi başta olmak üzere , tütün, üzüm, mercimek, şekerpancarı, elma, kavun ve karpuz üretilmektedir.
Bölgede son yıllarda giderek artan miktarlarda zeytin üreticiliğine yöneliş var. Halen yaklaşık 50 bin adet zeytin ağacı mevcuttur. Zeytinciliğin ıslahı hakkında kanun gereğince “ Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km. mesafede zeytinyağı fabrikası hariç, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.

Yörede zeytincilik bakımından önemli olan husus kömür proje sahasının zeytinliklere uzaklığının 3 km’den az olmasıdır. Proje alanı sınırının bölgedeki en yakın zeytinlik alanlara mesafesi yaklaşık 1.800 m‟dir.” İfadesini kullandı.

FOSİL YAKIT KULLANIMINDAN VAZGEÇİLMELİDİR…

Türkiye’deki fosil yakıtlı termik santrallerin çevresel yaşam döngüleri özelinde yapılan çalışmalarda linyit yakmanın en kötü tercih olduğunu söyleyen Zeytinci, “Bununla beraber, insan sağlığının korunması için taş kömürü ve linyit başta olmak üzere tüm fosil yakıt kullanımından acilen vazgeçilmesi gerekmektedir.

Elimizdeki bilimsel verilerle yerel ve ulusal erkleri bilgilendirmek, kamuoyu oluşturmak, son çare hukuki mücadelede bulunmak için her türlü göreve hazır olduğumuzun da altını çizmek istiyoruz.
Avdan Platform bileşenleri olarak ortak dayanışma ve mücadelemiz siyasetin çok üzerinde, bölgenin yaşam mücadelesidir. Şu gerçeği iyi biliyoruz ki, yapılacak doğa tahribatları sonucunda meydana gelecek kirlilik ve yıkımlar siyasi tercih gözetmeyecektir.

Siyasi Parti ayrımı gözetmeden, tüm Denizli Milletvekillerimizi, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımızı, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizi, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticilerini, bölge muhtarlarımızı, özellikle komşu il Aydın ve Muğla dan duyarlı tüm kesimleri, sivil toplum kuruluşlarını, bölge insanı için tek yürek olduğumuz bu tepkiye duyarsız kalmayacağı inancı ve umuduyla; bu süreçte bizlere katkı veren ve bölge halkının yanında olan başta yerel ve ulusal medya olmak üzere tüm unsurları saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.

Konuya duyarlılık gösteren tüm halkımızı ve Basınımızın değerli temsilcilerini 26.Ağustos 2021 Perşembe günü saat 13.30 da Avdan mahallesi pazaryerinde yapılacak olan “Halkın Katılımı Toplantısı’na davet ediyoruz” dedi.

AVDAN PLATFORMU BİLEŞENLERİ

Mimarlar Odası Denizli Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Elektrik Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 
Kimya Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Peyzaj Mimarları Odası Denizli Temsilciliği 
Şehir Plancıları Odası Denizli Temsilciliği
Harita Kadastro Mühendisleri Odası Denizli Temsilciliği
Gıda Mühendisleri Odası Denizli Temsilciliği 
Çevre Mühendisleri Odası Denizli Temsilciliği
Maden Mühendisleri Odası İl Temsilciliği
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Denizli İl Koordinasyon Kurulu
Denizli Tabip Odası
Denizli Eczacı Odası
Diş Hekimleri Odası
Denizli Barosu 
DESİAD
DEGİAD
DİMSİAD
Atatürkçü Düşünce Derneği
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Denizli Lisesi Mezunları Derneği
Endüstri Lisesi Mezunları Derneği
ODTÜ Mezunları Derneği
DENTUROD
Avdan Muhtarlığı
Büyük Menderes İnsiyatifi
Doçev
Kale Ziraat Odası 
Kaledavaz Kalkınma ve Dayanışma Vakfı 
Kızılcabölük’lüler Koruma Dayanışma kültür Çevre ve Eğitim Vakfı 
Tavas Ziraat Odası
Türkiye Ormancılar Derneği Denizli Temsilciliği