Pamukkale Belediyesi 133 Yerde Kiracı Arıyor

Pamukkale Belediyesi, kendisine ait tarla, park, büfe, sanayi dükkanı ve kafeteryayı kiralamak için ihaleye çıkıyor. Açık Arttırma usulüyle gerçekleşecek ihalede 133 işyerleri 3 yıllığına kiralanacak.

GÜNDEM 28.06.2020, 12:16 28.06.2020, 12:41
Pamukkale Belediyesi 133 Yerde Kiracı Arıyor
banner1656

HABERDENİZLİ.COM

Pamukkale Belediyesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddeleri uyarınca açık arttırma usulü ile ilçe merkez ve mahallelerinde bulunan tarla, park, büfe, sanayi ve kafeteryayı kiralamak için ihaleye çıkıyor. Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ihalede işyerleri 3 yıllığına kiralanacak. İhale 9 Temmuz tarihinde saat 12:00’da Belediye Encümen Salonunda yapılacak.

1) İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

2) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri ihale günü saat:12:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

3) Katılımcılardan İstenen belgeler;

Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.

Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.

İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İŞTE KİRAYA VERİLECEK 133 YER

Pamukkale Belediyesi 133 Yerde Kiracı Arıyor

Pamukkale Belediyesi 133 Yerde Kiracı ArıyorPamukkale Belediyesi 133 Yerde Kiracı ArıyorPamukkale Belediyesi 133 Yerde Kiracı ArıyorPamukkale Belediyesi 133 Yerde Kiracı ArıyorPamukkale Belediyesi 133 Yerde Kiracı ArıyorPamukkale Belediyesi 133 Yerde Kiracı ArıyorPamukkale Belediyesi 133 Yerde Kiracı Arıyor

banner1640
Yorumlar (0)