PAÜ'ye 48 Personel Alınacak

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atanma Yönetmeliği gereğince 48 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

GÜNCEL 22.12.2020, 13:57 22.12.2020, 16:41
PAÜ'ye 48 Personel Alınacak

HABERDENİZLİ.COM

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz  birimlerine  Devlet  Yükseköğretim  Kurumlarında  Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır."

PROFESÖR

Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu*, Akademik Değerlendirme Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, Doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOÇENT

Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu*, Akademik Değerlendirme Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, Doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuracak  adayların  “Başvuru  Formu*,  Akademik  Değerlendirme  Belgesi**,  Askerlik  Belgesi  (Kurum  Dışı başvurular için), özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile ilgili fakülte dekanlığına İlanın yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (onbeş) gün  içerisinde şahsen  veya  posta yoluyla  başvurmaları  gerekmektedir.  Postada meydana  gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru Belgesi:

http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını  gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına  dair beyan dilekçesini  içeren  1 adet dosya teslim edilmesi gerekmekte olduğu belirtildi.

Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı kurumua ait olduğu duyuruldu.

PAÜ'ye 48 Personel AlınacakPAÜ'ye 48 Personel Alınacak

PAÜ'ye 48 Personel AlınacakPAÜ'ye 48 Personel AlınacakPAÜ'ye 48 Personel Alınacak

PAÜ'ye 48 Personel Alınacak

Yorumlar (0)