Denizli'de Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen tarım yapılabilecek alanları artırma imkânı bulunmamaktadır. Bu sebeple sınırlı sayılabilecek mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekmektedir.

GÜNCEL 06.05.2019, 09:53
Denizli'de Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Çalışmaları Devam Ediyor

HABERDENİZLİ.COM

Bu yöntemlerden birisi ve en önemlisi dağınık, çok parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesi ve kullanılmayan alanların tarıma kazandırılmasıdır.

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.

Arazi toplulaştırma çalışmalarının amacı; Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. 

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. 

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Denizli ilinde devam eden toplulaştırma çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Denizli Sarayköy Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında 5 İlçe 34 Mahallede toplam 19.570 hektar alanda toplulaştırma ve tarla içi hizmetleri geliştirme projesi uygulanmakta olduğunu açıklayan  Genel Müdür Aydın,’ Proje sahasındaki yer alan 34 Mahallede 136 bilgilendirme toplantısı ve diğer kurumlar ile paydaş toplantısı yapılarak yaklaşık 7000 kişiye arazi toplulaştırması konusunda bilgi verilmiştir. Proje kapsamında bulunan 34 Mahallede 19.570 hektar alanda sosyal yapı etüt raporları, kadastro parselleri alan kontrolleri, toprak etüt ve haritalama, blok planlama ve mülakat çalışmaları ve havza analizleri ve blok yüzey tahliyeleri, Derecelendirme çalışmaları tamamlanmış mahallinde askıya çıkılarak sonuçlandırılmıştır. Blok içi dağıtım ve parselasyon işlemleri devam etmektedir.

Bununla birlikte Baklan İlçesi Merkez, Kavaklar ve Hadim mahallelerinde Sarayköy İlçesi Kumluca, Gerali ve Caber mahallelerinde 2697 hektar alanda yer teslimi çalışmalarımız tamamlanmıştır. 

Tamamlanan 2697 hektar alan Baklan İlçesi Kavaklar ve Hadim mahallelerinde 912 hektar alanın tescil işlemleri tamamlanmış olup tapuları teslim edilmiştir. Baklan İlçesi Merkez mahallesinin 800 hektar alının kadastro kontrolleri tamamlanmış olup tapu müdürlüğünde tapuların yazımı devam etmektedir. Sarayköy İlçesi Kumluca, Gerali, Caber ve Uyanık mahallerinde ise 985 hektar alanın kadastro kontrolleri devam etmektedir.

Ayrıca Sarayköy Arazi Toplulaştırma projesi kapsamında 2697 hektar alanda çalışmalar tamamlanmıştır.  Sarayköy Arazi Toplulaştırma projesi kapsamında kalan ve çalışmaları devam eden 7928 hektar alan ise 17.08.2020 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir. ’dedi.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmekte olduğunu belirten Genel Müdür Aydın, ‘Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri %90 oranında azalmaktadır. ’dedi.

Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

Arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağını ifade eden Genel Müdür Aydın,’ Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artmaktadır. " dedi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.

Yorumlar (0)