Denizli Belediyesi'nden Gayrimenkul Satışı

Denizli Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 16829 metrekareye sahip özel eğitim alanını, kapalı teklif usulü ihaleyle satıyor.

Denizli Belediyesi'nden Gayrimenkul Satışı

Denizli Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 16829 metrekareye sahip özel eğitim alanını, kapalı teklif usulü ihaleyle satıyor.

Denizli Belediyesi'nin yapacak olduğu ihale, 22 Kasım 2012/Perşembe günü saat 15:00’da Denizli Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.
   İhale şartnameleri mesai saatleri içinde belediye hizmet binasının 5. katında yer alan Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. İhale teklifleri, ihale tarihine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilecektir.
   İhaleye girmek isteyenlerin, Nüfus Cüzdan Sureti (vatandaşlık numarası yazıyor olacak), ikametgah belgesi, noter taktikli miza beyannamesi, teklif mektubu, geçici teminatı, başkası adına katılacak olanlar noterden tasdikli vekaletname (aslı) ile vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri belgelerini hazırlamaları gerekiyor.
   Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususu teşvik eden belge, tüzel kişiliğin noter taktikli imza sirküleri, teklif mektubu, geçici teminat, başkası adına katılacak olanlar noterden tasdikli vekaletname (aslı) ile vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli imza sirkülerini getirmeleri gerekiyor.
   İhaleyle satışa çıkarılan alanın özellikleri şu şekildedir.
Saruhan Mahallesi’ndeki Özel Eğitim Alanı, 16829 m2’dir. Muhammen Bedeli 2100000 lira olan alanın 63000 lira geçici teminatı bulunmaktadır.

haberdenizli.com

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2012, 10:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER