Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitime yönelik birçok proje gerçekleştiren Denizli Sanayi Odası ,1 Kasım 2021 tarihinden itibaren Denizli ve Türkiye sanayisinin ihtiyaç duyduğu üstün yetenekli bireyleri göz önüne alarak 200 bin Euro’ya yakın bütçesi olan “Designing the Future with Gifted (Üstün Yetenekli Bireylerle geleceği şekillendirme)” adlı projeyi Ülker Yörükoğlu BİLSEM ile birlikte yürütmeye başlamıştır. Proje kapsamında ÜY-BİLSEM okulunda farklı branşlarda görev alan 10 öğretmen ve 2 idareciye   “Geleceğin Sınıfları İçin İnteraktif Teknolojiler” eğitici eğitimi verilerek ÜY-BİLSEM okulunun eğitim kalitesinin arttırılması ve farklı branşlarda eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca ÜY-BİLSEM okulu içinde tüm Denizli’ye hizmet sunabilecek bir Bilim Koridoru ve Karma Gerçeklik Eğitim Laboratuvarı kurulacaktır. Nihai amacı bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik teknolojik gelişmeleri takip edebilecek yöntemler ve uygulamaları sürdürülebilir şekilde geliştirmek olan projede ,Denizli ve Türkiye sanayisinin ihtiyacı olan yazılım, donanım, robotik teknolojiler ve tasarım çözümleri geliştirebilen yetenekli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayarak hem öğretmenlerin hem de ÜY-BİLSEM okulunun kurumsal kapasitesini artırmak için faaliyetler yürütülmektedir.

Proje kapsamında 10 öğretmen ve 2 idareci, Avusturya’nın Viyana kentinde faaliyet gösteren European Schoolnet bünyesine dahil eğitim kurumunda, “Geleceğin Sınıfları İçin İnteraktif Teknolojiler” eğitimini uzman eğitmenler rehberliğinde toplam 6 gün 35 saatlik eğitici eğitimi ile gerçekleştirmişlerdir.Eğitimin ilk gününde özel yetenekli bireyleri tanıma, ayırt edici özelliklerini tanımlama ve Dixit oyunu ile duygu analizi yapma  konularında bilgiler veren eğitmen Istvan Szabo; eğitimin ilerleyen günlerinde üstün yetenekli bireyler için uygulanan eğitim sistemleri, özel yetenekli çocuklarda öğrenme zorlukları, öğretmenler için eğitim teknoloji standartlarını belirleme ( EdModa Eğitim uygulamasına giriş ve ders içeriği üretme/ Lyricstraining uygulaması), eğitimsel amaçlar için “Bloom’s Taksonomi” yöntemi ve geleceğin sınıflarının ortak özellikleri gibi konuları ele almıştır. Eğitimler sonrası etkinlikler düzenleyen 12 öğretmen gruplara ayrılarak  bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklere sahip üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerini belirleme ve bunlara uygun  çalışma yapma üzerine grup çalışmalarına katılmışlardır. Eğitimin son 3 gününde ise üstün yetenekli eğitiminde müfredat modelleri (proje, zihin haritası, yaparak öğrenme), farklılaştırılmış- zenginleştirilmiş öğretim modelleri ve arasındaki farklar, eğitim teknolojilerinde uygulanan “codenames” uygulaması, öğretmenleri 21.Yüzyıl becerilerine hazırlama, üstün yetenekli bireylerde kaygı ve stres konuları ,kaygı ve stresi azaltacak etkinlikler, parlak ve üstün yetenekli bireyler arasındaki farklar, mükemmelliyetçilik (olumlu-olumsuz yönleri) Google Classroom uygulaması, nasıl uygulanacağı ve uygulama sınıfının nasıl kurulacağı eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Teorik eğitimlerin yanısıra 6 günlük eğitim sürecinde ÜY-BİLSEM okulu öğretmenleri Viyana’da aktif eğitim veren ve üstün yetenekli bireylere yönelik çalışmalar yapan “Parhamergymnasium” ve “Hernalsergymnasium/Geblergasse” uygulama okullarına ziyaretlerde bulunmuşlardır. Yetenek geliştirme merkezleri ziyareti ile katılımcılar, merkezlerin ne tür materyaller hazırladıkları ve nasıl planlama yaptıkları hakkında bilgi sahibi olmuşlar böylece öğretmenler, özel yetenekli bireylere uygulanan farklı yöntem, materyal ve zenginleştirilmiş ders içeriklerini gözlemleme imkânı bulmuşlardır. Ayrıca ÜY-BİLSEM okulu öğretmenleri Viyana’da  Doğa Tarihi Müzesini, Hofburg Sarayı ve Opera Binasını, Viyana Sanat Tarihi Müzesini, Sigmund Freund ve  Mozart Evi Müzelerini ve  Müzik ve Performans Sanatları Üniversitesi ile Viyana Tıp Üniversitesini ziyaret etme imkanı bulmuşlardır. Katılımcılar Viyana’daki eğitimin tamamlanmasının ardından Türkiye Viyana Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirmiş, Büyükelçi Ozan Ceyhun’a ve Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Yusuf Yıldız’a yürütülmekte olan proje hakkında bilgilendirmede bulunmuşlardır.

foto 8Foto 2foto 7Foto 3Foto 4foto5foto 9Foto 1-1