Demokratik gelişimin temel taşlarından en önemlisinin basın özgürlüğü olduğunu söyleyen DGC Başkanı  Boyacı, “Türk basınında sansür, gazetecilerin 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kalkmış, ancak ardından yapılan yasal düzenleme ve baskılarla bir çok dönem yeniden gündeme gelmiştir. Sansür, meslektaşlarımızı kıskacına alan çok önemli bir sorundur. Yaşanan uygulamalara bakıldığında, sansürün kalkmadığını, etkisini arttırarak devam ettirdiğini görmekteyiz.  Sansür günümüzde bazen haber yasaklama, bazen de gerçeği çarpıtma, gizleme veya çeşitli tehdit ve yaptırımlarla devam etmektedir. Düşüncelerini yazdıkları, röportaj ve haber yaptıkları gerekçesiyle meslektaşlarımız yargılanmakta,  gözaltına alınmakta, cezayı gerektirmeyecek basit suçlamalarla uzun süreli tutuklamalarla özgürlükleri elinden alınmakta ve hapse atılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan ve darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler mutlaka ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir” dedi.

İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZIDIR

Geçen yıl TBMM gündemine gelerek kabul edilen ve kamuoyunda Dezenformasyon Yasası olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Boyacı, “İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır ve Türkiye’de demokratik yaşamın temel sorunu ne yazık ki basın ve ifade özgürlüğünün gerçek anlamda olmamasıdır. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir.   Halkın gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkının aracı olan basın özgürlüğünün önündeki engeller kalkmadıkça, 24 Temmuzlar bizler için bayram olmayacaktır. Bu nedenle bu yıl da 24 Temmuz’u Basın Bayramı olarak değil, dayanışma günü olarak görüyor, bu anlamda kutluyoruz” şeklinde konuştu.

DGC’den Emniyet Müdürü Sağdıç’a Ziyaret DGC’den Emniyet Müdürü Sağdıç’a Ziyaret

FİİLİ HİZMET SÜRESİNDE BASIN KARTI ŞARTI KALDIRILMALI

Sansürün yanı sıra, Basın Meslek Yasası eksikliğinden ekonomik sorunlara, yetişmiş eleman sıkıntısından, teknik altyapı eksikliğine, istihdam ve etik sorunlarından Basın İlan Kurumu uygulamalarına kadar birçok sorunla iç içe görev yaptıklarını belirten Boyacı, “Basın İlan Kurumu fiyat tarifesi  zaman geçirilmeden güncellenmeli, Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan “Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği” uygulanabilir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazede ele alınarak güncellenmelidir. Meslektaşlarımızın emeklilikte fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesindeki  “basın kartı” şartı kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

YEREL BASIN EKONOMİK AÇMAZDA

Yerel basının ağır ekonomik koşullar nedeniyle büyük bir açmazda olduğunu ifade eden DGC Başkanı Boyacı, “Ekonomik koşullar özellikle yerel basının önemli bir açmaza itiyor. Yüksek uydu kiraları, her geçen gün artan baskı maliyetleri, sosyal medyanın yaygınlaşması ile özel sektör reklam gelirlerindeki düşüşler basın kuruluşlarının ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Yaşanan zorlu üreci aşmak için kamu kuruluşlarının yanı sıra meslek örgütleri de çözüm arayışlarına öncülük etmeli, yerel medyaya yönelik çalışmaları hayata geçirmelidir” diye konuştu.