Denizli’de şiddetle mücadele çerçevesinde sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun 2022 yılı 2. toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda düzenlen toplantıya Vali Fuat Atik’in başkanlığında gerçekleştirildi. İl genelinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda 08 Mart 2022 tarihinde yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısında alınan kararlar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planında yer alan 4 temel hedef, 16 strateji altında bulunan 104 faaliyetin ilk 6 aylık ilerleme durumu gözden geçirildiği belirtildi. Mevzuat Çalışma Alt Komisyonunun çalışmaları değerlendirilmiş olup, her yaş döneminde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda eğitim verilmesinin önemi üzerinde durularak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim müfredatında bu konuya yer verilmesi gerektiği kanısına varıldığı ifade edildi. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun maddesinde yer alan “İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulur.” hükmü gereğince, Milli Eğitim Bakanlığına bu derslerin müfredata eklenmesine yönelik öneride bulunulmasına karar verildiği duyuruldu.

Şiddetin önlenmesi amacıyla erkeklere yönelik eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin arttırılması için paydaş kurumlar ile STK’ların topyekun mücadele ile işbirliği içinde çalışmalar yapmasına, şiddet mağdurlarının güçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edilmesine, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte ve koordineli şekilde çalışmasının önemi üzerinde durularak, işbirliğinin devam ettirilmesine karar verildiği açıklandı.